NCC med i teknisk ambitiøst Kvæsthusprojekt

Fredag den 5. oktober offentliggør Kvæsthusselskabet projektforslaget for det såkaldte Kvæsthusprojekt – etableringen af plads og parkeringsanlæg på Kvæsthusmolen i Københavns havn. NCC Construction står for det forberedende arbejde med omlægning af ledninger på Sant Annæ Plads samt for projekteringen af byggegruben på selve molen.

Kvæsthusprojektet er en gave fra Realdania til offentligheden og realiseres i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet og det Kongelige Teater igennem datterselskabet Kvæsthusselskabet A/S.

Projektet skaber en ny stor plads på Kvæsthusmolen samt et underjordisk parkeringsanlæg med plads til 500 personbiler lige ved siden af Skuespilhuset i Københavns havn. Siden foråret har NCC Construction været i gang med at optimere og projektere første halvdel af projektet.

”Det er en teknisk virkelig spændende udfordring at arbejde med projekteringen af byggegruben på Kvæsthusmolen. Det kræver en særlig ekspertise at arbejde med funderingen af den nye molekant, fordi ismasser i Københavns havn om vinteren kan få en stor betydning, når man lægger et underjordisk parkeringsanlæg lige ved siden af. Desuden gør placeringen midt i København det selvfølgelig til en øvelse i logistik at få byggematerialer frem samt at få den udgravede jord væk uden at være til unødig gene for nogen,” forklarer produktionschef i NCC Construction Klaus Iversen.

Grontmij er rådgiver for NCC Construction på byggegrube- og kajindfatninger.

Kvæsthusprojektet består også af nye faciliteter ved Kvæsthusbassinet og ved Kvæsthusmolen syd på den modsatte side af Skuespilhuset. Der forberedes desuden til en eventuelt senere etablering af en broforbindelse til Dokøen og Operaen.

Udstilling på Kvæsthusmolen

I forbindelse med offentliggørelsen af projektet bliver der opsat en mindre plancheudstilling om Kvæsthusprojektet på Kvæsthusmolen, som kan ses fra mandag den 8. oktober.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har tegnet den kommende Kvæsthusplads og det underjordiske parkeringsanlæg. Arkitektfirmaet, der også har stået bag designet og opførelsen af Skuespilhuset, står desuden sammen med underrådgiveren COWI for projekteringen af selve parkeringsanlægget.

Fra på mandag etableres en byggeplads på Sankt Annæ Plads og den yderste del af Kvæsthusmolen. Herfra gennemføres arbejdet med ledningsomlægning for Københavns Energi frem til selve udgravningen til parkeringsanlægget går i gang i februar 2013.

Det er muligt at se det nu offentliggjorte Kvæsthusprojekt og følge dets udvikling og en løbende opdateret tidsplan på www.kvæsthusprojektet.dk.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia