NCC når markant milepæl inden for sikkerhed

Læse original

Med 1500 dage uden ulykker når NCC en markant milepæl i at renovere vandledninger for HOFOR med høj sikkerhed.

Mange cyklister, travle fodgængere og biler. Det har været en del af hverdagen for håndværkerne i NCC, der renoverer vandledninger på hovedfærdselsårer i København og andre vandlednings-projekter i Storkøbenhavn. Alligevel kan NCC nu fejre, at man under rammeaftalen med HOFOR har præsteret 1500 dage uden ulykker.

”Vi lægger stor vægt på et sikkert arbejdsmiljø og en kultur, der understøtter sikkerhed. Derfor er det glædeligt, at NCC har præsteret så flot et resultat som dette, ” siger Jesper Jensen, der er projektleder i HOFOR.

Fokus på sikkerhed
Årsagen til, at NCC har formået at præstere 1500 dage uden ulykker, er et kompromisløst fokus på sikkerhed. Der bliver løbende arbejdet med kulturen og en lang række tiltag bliver løbende implementeret for at sikre bedre planlægning og konstant opmærksomhed på risici.

”Vi holdningsbearbejder vores håndværkere, så vi kommer væk fra en tarzankultur og i stedet understøtter en kultur, hvor opgaverne bliver løst så sikkert muligt,” siger Emil Annesen, som er projektansvarlig i NCC for rammeaftalen med HOFOR.

”Vi har i februar indført daglige risikovurderinger, hvor risici i alle dagens opgaver bliver vurderet inden arbejdet går i gang. Det har været en væsentligt bidragende årsag til at vi har fastholdt det høje sikkerhedsniveau, fordi det sikrer konstant fokus på risici”, vurderer Emil Annesen.

Bygherre holder os skarpe
Det er ikke kun NCC’s egne tiltag, der er med til at sikre arbejdsmiljøet. Projektleder Diana Rezai fra NCC fremhæver de månedlige koordineringsmøder, som HOFOR’s arbejdsmiljørepræsentanter afholder for de entreprenører, der er en del af rammekontraktaftalen med HOFOR.

”Møderne sikrer videndeling om arbejdsmiljøindsatser mellem os entreprenører og HOFOR, og det bidrager til at holde os alle skarpe på sikkerheden”, udtaler Diana Rezai.

Sikkerhed skal tages alvorligt
Selvom det kan synes ufarligt at renovere vandledninger, så er der al mulig grund til at tage sig i agt for ulykker.

”Der er en reel fare for sammenstyrtninger ved udgravninger i København, hvis der ikke bliver afstivet ordenligt, fordi der er gravet så mange gange på det samme sted. Derfor har vi gjort meget ud af at tale opgaverne igennem, inden vi går i gang og få planlagt, hvordan vi skal gribe dem an, for med en grundig planlægning kan mange ulykker undgås,” siger Peter Timm, der er formand for de håndværkere, der har renoveret vandledninger. Han understreger, at man ikke kun skal tænke på fremdriften i projektet, men også på sikkerheden, så ingen kommer til skade.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Trine Leth, NCC i Danmark A/S, telefon 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia