NCC nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2012

Arbejdsmiljørådets dommerkomite har nomineret NCC Construction for virksomhedens arbejde med at skabe en helt ny sikkerhedskultur og dermed nedbringe antallet af ulykker. Vinderene af prisen findes den 7. november.

NCC er en af tre nominerede i kategorien ’Arbejdsmiljø som strategisk element’. I slutningen af 2011 satte NCC gang i en langsigtet proces med det formål at ændre selve kulturen i virksomheden og derigennem nedbringe antallet af ulykker.

”Vi har igennem en årrække desværre måtte konstatere, at sikkerhedskampagner trods gentagelser med jævne mellemrum kun havde en kortvarig og begrænset effekt. Når vi derfor nu har valgt at arbejde med selve kulturen, er det fordi, vi vil skabe en helt ny mentalitet og ny væremåde, så vi ikke falder tilbage i gamle uvaner,” forklarer senior arbejdsmiljøchef i NCC Construction Kåre Christensen.

Ledelsen går forrest og sætter rammerne

Processen er forankret helt oppe i den øverste ledelse, for det er her rammerne for den nye kultur skal sættes.

”Vi har indført tre leveregler i NCC: 1) Tag vare på hinanden, 2) Tænk fremad – hvad nu hvis? og 3) Sig fra! De leveregler er pejlemærkerne for, hvordan vi ønsker, at den nye kultur i NCC skal være. Den enkelte medarbejders ansvar for selv at sige fra i en potentielt farlig situation modsvares af det store ansvar, der hviler på ledelsen for at sætte rammer, hvor det tilskyndes og roses, at man siger fra og undgår en ulykke,” fortsætter Kåre Christensen.

Et langt sejt træk

Man ændrer ikke kulturen i en virksomhed på et par måneder eller et år. Det er en proces med mange faser og en løbende udvikling, og foreløbig har NCC lagt planer og afsat ressourcer frem til 2015 og om nødvendigt længere.

”Vi kan se en rigtig interessant udvikling på flere områder, blandt andet er vores ulykkesfrekvens blevet halveret fra 1. januar 2012 og indtil nu. Vi har kort sagt set ’kampagneeffekten’, men det er først nu vores virkelige opgave begynder; at blive ved med at fokusere på vores tre leveregler og gøre dem til en naturlig del af hele vores produktion, så vi nærmer os vores ambitionsmål: Nul ulykker- hver dag,” slutter Kåre Christensen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.