NCC og Rudersdal Kommune vinder pris for at ændre skolebørns energiadfærd

Læse original

Banebrydende projekt sætter energirigtig adfærd på skoleskemaet og skaber omfattende energibesparelser, økonomisk gevinst og stor værdi for de involverede. Projektet har nu vundet en energipris.

Bag projektet står entreprenøren NCC og Rudersdal Kommune, der sammen har ændret børns energiadfærd på 13 skoler i Rudersdal Kommune. Det har foreløbig nedbragt udgiften til el, vand og varme med 25 %. Skolebørnene har siden 2012 haft energirigtig adfærd på skemaet. Eleverne har lært at skrue ned for varmen, når de åbner vinduerne, slukke lyset efter sig, når de som den sidste forlader et lokale og melde dryppende vandhaner.

Projektet og de store besparelser, det har givet, har Energiforum Danmark nu belønnet med en pris på Building Green messen i København d. 29. oktober i kategorien ’offentlige bygninger’.

”Vi har virkelig glade for, at projektet anerkendes med energiprisen. Resultaterne for energibesparelserne i Rudersdal Kommune viser nemlig, hvor stort potentialet er i de energirenoveringsprojekter, hvor tekniske installationer og fokus på adfærd går hånd i hånd, ” siger Jørgen Christensen, sektionsdirektør i NCC Construction.

Et ESCO-projekt ud over det normale

Med projektet griber Rudersdal Kommune og entreprenøren NCC et klassisk ESCO-projekt alternativt an. I Rudersdal investereres der ikke kun i energirenoveringer og tekniske forbedringer, her følges forbedringerne til dørs med fokus på adfærd og en systematisk indsats for at inddrage elever, lærere, ledelse og teknisk personale i Rudersdal Kommune. På den måde bruges energirenoveringer og tekniske forbedringer korrekt og besparelserne bliver større.

Projektet startede i 2012 og løber i 5 år, hvor målet for samarbejdet er at opnå en årlig besparelse på el, vand og varme på 20 % og 4,2 mio. kr. De 20 % i besparelse var som planlagt nået i 2012. Men i 2013 nåede kommunen en samlet besparelse på hele 25 % og over 5,2 mio. kr. Estimeringer ud fra det nuværende forbrug i 2014 sætter besparelserne til at blive større end i 2013.

Stort potentiale i ESCO-projekter med adfærd

Resultaterne viser et stort potentiale, især da en enkelt skole, der kom senere med i projektet og derfor ikke har fået lavet tekniske forbedringer, har opnået en besparelse på deres vand-, el- og varmeforbrug på hele 38,4 %. Besparelsen er bemærkelsesværdig, fordi den udelukkende skyldes elevernes energirigtige adfærd.

Skolen har sparet knap 30 % ud over det forventede i forbrugsåret 2013. Hvilket i alt har givet skolen en besparelse på over 220.000 kr. Penge de har sparet alene ved at ændre adfærd. Deres resultater viser, at der er et meget stort potentiale i at sætte energirigtig adfærd på skoleskemaet:

”Vores adfærd har afgørende betydning for vores energiforbrug. Og vi kan nå rigtig langt, hvis vi også fremover kan forstå at kombinere teknik og adfærd. For det drejer sig ikke kun om skolernes energiforbrug – hvis vi allerede fra 1. klasse lærer vores børn energirigtig adfærd, så tager de det med hjem og videre med ud i livet, og det vil komme hele samfundet til gode,” fortæller Jørgen Christensen, sektionsdirektør i NCC Construction.

Skulderklap til eleverne

Projektleder Annette Schjødt Thorsen, Rudersdal kommune, mener, at den store brugerinddragelse gør det ekstra motiverende at arbejde med bæredygtighed:

”Prisen er et skulderklap til skolerne i Rudersdal Kommune, der gør en stor indsats hver dag for at styrke den miljørigtige adfærd. Den motiverer os alle til at arbejde videre med et tema, der får større og større betydning for os alle - både lokalt og globalt.”

Fakta:

ESCO er en forkortelse for ”Energy Service Company” og bruges ofte som betegnelse for projekter, hvor energirenovering af bygninger finansieres gennem de besparelser, der opnås på forbruget.

Resultater for 2013:

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links