NCC omdanner siloer til luksuslejligheder

  NCC har fået til opgave at bygge 84 lejligheder for det nystiftede aktieselskab Gemini Residence A/S. Ordren er på 282 millioner kroner og omfatter en totalentreprise på at opføre eksklusive ejerlejligheder i Havnestad, Københavns nye bydel på Islands Brygge. Lejlighederne placeres helt unikt udenpå to tidligere frøsilorør, der ligger ned til vandet med udsigt over København. NCC har stor erfaring i at bygge langs vandet i København. Blandt andet står NCC bag omdannelsen af Torpedohallen på Holmen til ejerlejligheder, ligesom det er NCC, som udbygger Tuborg Havn med attraktive ejerligheder. Det er også NCC, der har ombygget Wennbo-siloen på Islands Brygge til 142 udlejningslejligheder for Nordea. Det kommende Gemini Residence er nabo til Wennbo-siloen og LO's markante, nye kontorhus, som NCC også har opført. Aktieselskabet Gemini Residence A/S er skabt af NCC som et nyt investeringsprodukt. Ejerne af aktierne i Gemini Residence A/S har investeret i de mulige værdistigninger, der erfaringsmæssigt opstår ved at udskyde salget af nybyggede boliger til de står færdige frem for at sælge en større del af boligerne inden byggestart. Aktionærerne i Gemini Residence A/S har desuden forkøbsret til de færdige ejerlejligheder. Aktierne i Gemini Residence er udbudt gennem Danske Bank A/S' Merchant Bank Privat. Da tegningsperioden for de 180 aktier à nominelt 500.000 kr. udløb den 30. juni var projektet overtegnet med 25 procent. For NCC er det en strategisk målsætning at styrke fokus på produktudviklingen uden at øge pengebindingen. Konceptet, som er brugt i forbindelse med dannelsen af Gemini Residence A/S, giver umiddelbart et mindre afkast til NCC, da fortjenesten ved salget af boligerne oppebæres af Gemini Residence A/S. Til gengæld kan NCC's kapitalomsætningshastighed forøges, hvilket giver mulighed for, at NCC kan gennemføre flere projekter uden en forøgelse af egenkapitalen. "Jeg forventer, at aktieselskabsformen bliver en ny og attraktiv måde til at finansiere nybyggeri. Vi ser i øjeblikket på flere muligheder for at benytte samme finansieringsform til andre boligbyggerier," siger koncernøkonomidirektør Henrik T. Krabbe, NCC Construction Danmark A/S. Byggeaktiviterne er netop begyndt. Byggeriet, som bliver en markant del af Københavns havnefront, afleveres i april 2005.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner