NCC Roads etablerer nyt forretningsområde inden for genanvendelse

Under navnet NCC Recycling vil NCC tilbyde at håndtere udvalgte former for bygge- og anlægsaffald. Det offensive skridt sker både gennem nyetablering og strategiske opkøb.

Liberaliseringen af affaldssektoren kombineret med NCC Roads’ eksisterende aktiviteter og ekspertise inden for affald og genbrugsbehandling af jord, træ, beton, tegl, asfalt og fejesand har gjort det oplagt for NCC at udvide aktiviteterne.

”Markedet for genanvendeligt erhvervsaffald er frit, og den samlede affaldsmængde ser kun ud til at stige i fremtiden. Vi synes derfor, at det er oplagt, at NCC positionerer sig endnu stærkere i markedet med flere genanvendelsespladser,” forklarer adm. direktør i NCC Roads Thomas Rask Jensen.

Meget affald kan omdannes til nye råstoffer, der kan anvendes i fx asfaltproduktion. For NCC, der er en af Danmarks største entreprenørkoncerner inden for både byggeri og vejanlæg, åbner det nye forretningsområde derfor også nye muligheder i koncernens egen værdikæde:

”NCC Recycling giver os mulighed for selv at producere større mængder råstoffer, der direkte kan finde anvendelse i vores egenproduktion,” siger Thomas Rask Jensen.

”Vi har i NCC et medansvar i den samfundsmæssige opgave at tænke affald efter vugge-til-vugge filosofien, hvor der stræbes efter at størsteparten af det materiale, der anvendes, og affald der modtages, kan genanvendes. NCC bliver med dette skridt en del af løsningen på fremtidens udfordringer,” fortsætter han.

Udsigt til opkøb og nyetablering

NCC Roads råder allerede over et antal genanvendelsesfaciliteter rundt om i Danmark men for at opnå den ønskede kapacitet skal man også ud og opkøbe eller etablere nye pladser til behandling af bygge- og anlægsaffald eller indgå samarbejdsaftaler med nuværende aktører på markedet i dag. Størrelsen af NCC Roads’ pengetank vil Thomas Rask Jensen dog ikke ud med.

”NCC Recycling er et kernepunkt i koncernens strategi, ikke bare i Danmark men i hele Norden, og vi er parate til de nødvendige investeringer,” fortæller han.

NCC Roads, der står bag NCC Recycling, beskæftiger ca. 1.050 medarbejdere i Danmark, der bygger, vedligeholder og servicerer veje. Virksomheden omfatter i dag forretningsområderne Råstoffer, Asfalt, Vejservice og nu altså også Recycling.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Thomas Rask Jensen, adm. direktør, NCC Roads Danmark, telefon 40 64 51 46

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Roads kerneforretning er produktion af tilslag og asfalt samt asfaltbelægninger og vejservice.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links