NCC runder milepæl på en af Danmarks største byggepladser

Læse original

Med et skærpet fokus på tæt samarbejde med byggeledelsen og daglige risikovurderinger kan NCC nu fejre 500 dage uden ulykker på byggeriet af Amagerværkets nye biofyrede kraftværksblok.  

HOFOR kunne for nylig fejre rejsegilde på byggeriet af deres nye flisfyrede kraftværksblok, BIO4, og nu kan NCC fejre 500 dage uden ulykker på det storstilede byggeprojekt. Anlægsentreprenøren er ansvarlig for at drive den 200.000 m2 store byggeplads med en skurby på mere end 230 skurvogne, og har desuden byggemodnet arealer på Amagerværket ved at sikre infrastrukturen i jorden til spildevand, vand og varme foruden flere kilometer højspændingskabler, inden de efterfølgende entreprenører på projektet kunne gå i gang med at bygge.

Dermed står resultaterne i NCC’s entreprise på BIO4 i kontrast til den øvrige danske bygge- og anlægsbranche, der ifølge Arbejdstilsynet har dobbelt så mange arbejdsulykker per ansat, som på det øvrige danske arbejdsmarked.

”Det er en milepæl, vi er meget stolte af. Sikkerhedskravene på et kraftværk, der er i drift, er meget skrappe, så der er ikke plads til slinger i valsen. Undergrunden er fyldt med et hav af kabler, og vi skal være særdeles påpasselig med ikke uforvarende at komme for tæt på kabler med høj spænding, når vi graver,” siger Bo Møller Christensen, der er projektchef i NCC.

Sikrer bygherren produktivitet og smidighed
NCC’s entreprise betyder, at bygherren sikres en smidighed i byggeprocessen, der ellers ville have været svær at opnå, fordi byggepladsen er så stor, som den er.

”Betydningen af en effektiv byggepladsdrift kan på ingen måde overvurderes. Det kræver overblik, fleksibilitet og fuld fokus på opgaven, eftersom konsekvenserne af en fejlslutning kan være uoverstigelige. NCC har fra starten i juni 2016 været repræsenteret på BIO4 med en stab af medarbejdere, der har forståelsen, evnen og viljen til at sikre en 360 graders opgavescreening.

Derved kan risici afdækkes og håndteres i samarbejde med HSE-gruppen og byggeledelsen - inden arbejdet bliver eksekveret. Resultatet af disse øvelser kombineret med NCC´s generelle sikkerhedskultur taler sit tydelig sprog i kraft af 500 dage uden arbejdsulykker, ” siger Jan Kam Lauritzen, rådgiver i Byggeledelse, Moe A/S.

Tæt samarbejde sikrer en effektiv planlægning

For at undgå ulykker holder NCC daglige møder med byggeledelsen, hvor man i fællesskab diskuterer, hvilke opgaver der skal prioriteres, hvilke risici og uklarheder der er forbundet med en opgave, samt hvordan den sikkerhedsmæssigt bedst skal løses.

”Vores opgave er at drive byggepladsen så problemfrit som muligt. Projektet er meget anderledes end de projekter, vi ellers løser, fordi kompleksiteten er voldsom stor, og planlægnings- og udførelsesperioden er lille. Det stiller store krav til os og vores samarbejde med HOFOR og de mange interessenter, der er involveret i projektet, så vi klarer opgaverne, uden at nogen kommer til skade,” forklarer Bo Møller Christensen.

Han fortæller, at NCC med kort varsel kan få stillet en opgave om i løbet af en nat at etablere et ekstra underjordisk højspændingskabel i en bygning, der er under opførelse, så entreprenørens arbejde kan fortsætte næste dag.

Samtidig er NCC’s egne håndværkere klædt godt på til opgaverne.

”Vores håndværkere har været på projektet fra start. Det er faste teams, der har en stærk sikkerhedskultur, der betyder man tør sige fra ved potentielt farlige situationer og stoppe produktionen. Det er en afgørende faktor i at skabe et sikkert arbejdsmiljø,” siger Bo Møller Christensen.

Den nye kraftværksblok, der skal fyre med bæredygtig biomasse, begynder de første deltests allerede i år og forventes i fuld drift i løbet af fyringssæsonen 2019/2020.

Fakta om BIO4

  • BIO4 er et projekt til knap fem milliarder kroner og omfatter etablering af blok 4, en ny bygning til turbine, kedel og miljøanlæg, skorsten og to store biomasselagre. Den eksisterende havn udvides, og der etableres to nye kraner til losning af biomasse fra skibe
  • Det samlede projekt indeholder også en nedrivning af eksisterende administrationsbygning samt opførelsen af en ny administrationsbygning.
  • Idriftsættelsen forventes afsluttet i løbet af 2019, og anlægget vil være i fuld drift til fyringssæsonen 2019/2020.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44
Bo Møller Christensen, Projektchef, NCC Danmark, telefon 41 70 49 46

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links