NCC sælger Teglholmen Company House til PKA for 194 mio. kroner

NCC Property Development A/S har solgt Teglholmen Company House i København til Pensionsselskabernes Administration A/S, PKA, for 194 mio. kroner. Salget omfatter en grund med et kontorhus på 9.227 kvm. PKA overtager projektet i takt med udlejningen.

Teglholmen Company House er det kontorhus, hvor NCC Property Development til dato har taget flest skridt til at mindske påvirkningen af miljøet fra både byggeriet og brugen af huset. Ud over at være en GreenBuilding, er det aftalt med PKA, at huset bliver miljøcertificeret efter Breeam systemet i kategorien Very Good. Tillige kan lejerne i Teglholmen Company House indgå en Green Lease, der er en frivillig, men gensidigt forpligtende, aftale mellem lejer og udlejer med det formål at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne fra brugen af lejemålet.

Miljøcertificeringen og introduktionen af Green Lease betyder, at byggeriets indflydelse på nogle betydningsfulde miljøfaktorer såsom materialer, vandforbrug, affaldshåndtering, transport, energiforbrug, forurening m.v. er forbedret.

Ejendomschef i PKA Nikolaj Stampe påpeger, at der er flere grunde til de skærpede energikrav til byggeriet på Teglholmen: ”Vi mener, at miljøvenlige ejendomme i stigende grad vil blive efterspurgt i fremtiden, og vi er overbevist om, at tiltagene vil tiltrække og fastholde lejerne og medvirke til sikring af ejendommens værdi. PKA har i en del år tænkt klima ind i sine investeringer, og vi ønsker som professionel investor at udvise ansvarlighed i forhold til vores ejendomsinvesteringer. Det er både en god forretning på sigt og helt i tråd med vores medlemmers ønsker.”

Projektudviklingschef i NCC Property Development, Claus Skytte, glæder sig også over salget til PKA: ”Salget til PKA er en anerkendelse af, at Teglholmen Company House har noget at tilbyde sine lejere Vi har færdiggjort mere end 10 Company Houses i Danmark gennem de sidste 6 år og har fået mange erfaringer at trække på, både i forhold til tekniske løsninger, i forhold til energibesparelser og i forhold til at skabe et godt klima for de virksomheder, der bor i husene. Teglholmen Company House samler alle vores erfaringer i et moderne og fremtidsorienteret kontorhus.”

Byggeriet, der kunne fejre rejsegilde i august, forventes at stå færdigt i sommeren 2012.

Læs mere om projektet på www.ncc.dk/tch

Teglholmen:

  • Teglholmen Company House ligger på hjørnet af Teglholmsgade og Teglholm Allé.
  • Langs med Teglholmen Company House er Den Grønne Kile under udbygning, og i tilknytning hertil anlægges der en ny træbrygge og pavillon til offentlige og rekreative formål.
  • NCC Property Development har en udviklingsmulighed på yderligere 18.000 kvm kontor i området.
  • NCC og Domea har 8.000 kvm boliger under opførelse, og der er flere på vej i området.
  • Sydhavn Skole og tilstødende daginstitution er under opførelse og ibrugtages i 2012.
  • Teglværksbroen, der forbinder Teglholmen og Sluseholmen blev indviet i 2011, og giver direkte adgang til motorvejsnettet via Sjællandsbroen

For yderligere information kontakt venligst:

Nikolaj Stampe, ejendomschef, PKA, telefon +45 3945 4558

Claus Skytte, projektudviklingschef, NCC Property Development A/S, telefon +45 60401586

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Property Development udvikler og sælger kommercielle ejendomme på udvalgte vækstmarkeder i Norden, Baltikum og St. Petersborg.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links