NCC sætter fokus på digital renovering

Report this content
Læse original

Med stor erfaring fra digitalisering af nybyggeri tager NCC nu fat på digital renovering af bygninger, hvilket vil få en afgørende betydning for energirenoveringen af Danmarks eksisterende bygningsmasse.

I tråd med regeringens nye vækstplan og strategien for energirenovering af bygninger, vender entreprenøren NCC nu opmærksomheden mod digital renovering. NCC’s erfaringer fra digitalisering af nybyggeri viser nemlig stort potentiale for at øge produktiviteten og byggeriets samlede værdi. Erfaringerne bringes nu videre til den digitale renovering.

”Vi står over for en stor udfordring i Danmark, da hele 40 % af vores energiforbrug ligger i den eksisterende bygningsmasse. Skal Danmark være CO2-neutral i 2050, skal energiforbruget i de eksisterende bygninger derfor nedsættes væsentligt. Vi mener, at det er byggebranchens ansvar at skubbe til udviklingen og tilbyde de løsninger, der kan fremme den bæredygtige udvikling, og her ser vi i NCC den digitale renovering som en væsentlig spiller,” fortæller Dennis Nielsen, direktør for Energirenovering i NCC Construction DK.

Digitalisering skaber større værdi for bygningsejeren

Regeringens nye renoveringsstrategi fremhæver, at et fokus på totaløkonomi ved renoveringer er en væsentlig del af at få bygningsejere til at udføre energirenoveringer. Totaløkonomien er den samlede værdi, som en energirenovering medfører – lige fra planlægning, tilpasning og udførelse af renoveringen til den efterfølgende drift af bygningen.

Det hænger ifølge Dennis Nielsen godt sammen med brugen af den digitale renovering, hvor de digitale modeller af bygningerne vil øge den samlede værdi af renoveringen.

”Det sker bl.a., fordi de digitale modeller hjælper med at afdække bygningens nuværende status, som så viser bygningens potentiale i forhold til fremtidig energioptag og drift. Og hvad angår netop driften, opnår bygningsejeren især en fordel ved digitaliseringen, fordi der skabes et unikt værktøj til drift, som bygningsejeren kun kan få ved digitalisering. På den måde er digitale modeller det redskab, der simulerer og efterviser de muligheder, der er for renoveringer af en bygning – et redskab der kan bruges til at fremtidssikre bygningers værdi,” fortæller Dennis Nielsen.

Digitalisering skal danne grundlag for garantimodeller

Renoveringsstrategien har også fokus på garantimodeller, hvor bygningsejeren vil få en garanti for, at de kan opnå energibesparelser som følge af en energirenovering. Med garantimodeller forsøger man at mindske den økonomiske usikkerhed ved energirenoveringer. Og garantimodellerne understreger den helt afgørende rolle, som digital renovering vil komme til at spille:

”Digitalisering af renoveringer vil være en katalysator til for alvor at sætte gang i energirenoveringen af Danmark. For en digitalisering er helt nødvendig for at kunne øge og bevise den samlede værdi ved en energirenovering. Og det er den værdi, der kan skabe udgangspunkt for garantimodellerne,” lyder det fra Dennis Nielsen.

Debatarrangement om digital renovering

For at sættes fokus på og samtidig udvikle branchens brug af digital renovering inviterer NCC, branchenetværket Renovering på Dagsordenen og Danske Arkitektvirksomheder onsdag d. 14. maj til workshop i Dome of Visions med fokus på netop digital renovering. Se mere på www.domeofvisions.dk.

Fakta om digitalisering:

  • Det digitale byggeri handler om, at byggefolk og brugere i fællesskab laver en 3-dimensionel elektronisk beskrivelse af byggeriet samt en elektronisk beskrivelse af, hvordan det skal bygges og senere, når det er i drift.
  • Hele byggeriet udarbejdes elektronisk, inden det rigtige byggeri går i gang. På den måde kan de nye brugere gå en tur rundt i huset og vurderer, om det opfylder deres behov, længe før huset er bygget eller renoveret. Det samme kan arkitekter, ingeniører, miljøfolk og sikkerhedsfolk.
  • Med digitaliseringen kan byggeprojekter i dag realitetstestes på et meget tidligt stadium - faktisk allerede når de første streger bliver slået!
  • Digitaliseringen giver derfor mulighed for at afprøve alternative løsninger uden de store omkostninger, hvorved bygherrens ønsker og behov i højere grad kan imødekommes.
  • Digitaliseringen kan simulere og synliggøre løsninger og sætte disse i relation til tid og økonomi.
  • Digitaliseringen gør det muligt at krydskombinere data så forskellige som geometri, design, rumopdeling, byggematerialer, energi, logistik, tidsplan og sikkerhed.

Hermed bliver der basis for at bruge de samlede ressourcer mest optimalt, fra idé til færdigt projekt i drift.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia