NCC sætter fuldt stop for brugen af PVC på el-området

Report this content
Læse original

NCC Danmark har elimineret al brug af plastmaterialet PVC i egenproduktion på el-området. Det sker som led i NCC’s indsats for at skabe grøn omstilling af byggeriet.

NCC Danmark har besluttet at benytte udelukkende PVC-fri kabelbakker- og paneler, kabler og ledninger i alle kommende byggerier i egenproduktion. Initiativet er første fase i realiseringen af NCC’s målsætning om at bygge 100 pct. PVC-frit inden for få år.

PVC har i årevis været et udskældt materiale på grund af den problematiske produktion af dens hovedbestanddel – vinyl klorid. Produktionen er oliebaseret, energikrævende og stærkt forurenende for både mennesker og natur.  Den færdige PVC kan indeholde hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer, og er efterfølgende dyr at håndtere som affald. Under brand og forbrænding udvikles stærkt giftige røggasser. Det danske PVC-forbrug til el-området udgjorde i alt 5.148 tons i 2017, men udeladelse af PVC på el-området er ikke et lovkrav. 

”PVC skader klimaet, mennesker, dyr og planter. Derfor eliminerer vi PVC på el-området. Vores næste skridt bliver at udfase PVC-rør til bl.a. faldstammer og øvrige rør. Herved skaber vi samtidig øget efterspørgsel på alternative materialer og påvirker udviklingen på et større plan,” siger Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef i NCC Danmark. 

NCC har et særligt ansvar

PVC-fri alternativer på nogle produkter kan være op til dobbelt så dyre som PVC. Det nye initiativ kan derfor gøre det vanskeligere at vinde byggeprojekter, da den økonomiske margen i projektudbud typisk er relativt lille.

”Den risiko vælger vi at løbe. Som førende aktør i en branche, der har stor andel i klimaudfordringen, har NCC et særligt ansvar for at bidrage til løsningerne. Vi tager et aktivt medansvar ved at arbejde systematisk med bæredygtighed overalt, hvor det er muligt, og påvirke vores kunder og leverandører til at gøre det samme. Og særligt upstream i vores forsyningskæde kan vi sætte en forandring i gang” siger Anna-Mette Monnelly.

Hele branchen skal med

Et af NCCs kommende PVC-fri projekter er den nye psykiatriske afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor virksomheden netop har vundet el-entreprisen.

”Vi kan spore en tydelig tendens blandt bygherrer til, at stadig flere vælger løsninger uden PVC. I NCC er det håbet, at vi kan inspirere hele byggebranchen til at vælge miljøvenlige alternativer,” siger Johnny Sander, sektionschef i NCC Danmarks elafdeling.

PVC er ét af mange byggematerialer, som NCC har under kritisk lup. NCC er p.t. i sidste fase af implementeringen af en bæredygtig indkøbsstrategi, som omfatter alle byggematerialer og rummer krav til samtlige NCC’s leverandører og forsyningskæder om transparens, sporbarhed og dokumentation i forhold til bl.a. klima- og miljøpåvirkning.

Faktaboks

Derfor siger NCC nej til PVC 

 • PVC er den eneste plasttype, der er baseret på klor.
 • PVC indeholder 57 pct. klor og udvikler giftig dioxin røg ved afbrænding.
 • Produktionen af grundbestanddelen i PVC, vinyl klorid (i bl.a. Asien og USA) er stærkt skadelig for mennesker, dyr og planter. Der ses bl.a. en række særlige kræftformer i produktionsområderne.   
 • PVC er oliebaseret og understøtter afhængigheden af fossile ressourcer, og skaber store drivhusgasudledninger.
 • PVC indeholder hormonforstyrrende og i nogle tilfælde kræftfremkaldende ftalater og brandhæmmere.
 • PVC-branchen har arbejdet hårdt på at udvikle genanvendelsesprocesser for PVC.
  Men det er problematisk at indsamle PVC-affald, og udsorteringen sker sjældent effektivt. Derfor ender en stor del PVC i forbrænding, og jomfruelige materialer skal anvendes i produktionen af ny PVC.
   
   

Ifølge Miljøstyrelsens rapport ”Kortlægning af PVC i Danmark 2018” udgjorde det danske PVC-forbrug til kabelbakker- og paneler, kabler, ledninger og andre dele af elektriske og elektroniske artikler i 2017 i alt 5.148 tons.    

For yderligere information kontakt venligst:

Pressechef Carl Johan Corneliussen, NCC Danmark, 26 15 21 27, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links