NCC sætter skybrudssikring på dagsordenen

Læse original

Klimaforandringerne markerer sig i Danmark, hvilket særligt ses på de mange skybrud. Og selvom regnmængden forårsager store oversvømmelser og ødelæggelser, får skybrud ikke tilstrækkelig opmærksomhed. Når regnvandet er væk igen glemmes problemet nemlig ligeså hurtigt, som det opstod.  

”Skybrud skaber store udfordringer for samfundet, men problemet får ikke nok opmærksomhed. Selvom skybrud får en masse opmærksomhed, hver gang de indtræffer, så bliver der ikke skabt nok konkrete og vedvarende løsninger på problemet,” siger Anton Kristensen, senior projektchef i NCC Danmark.

Og det er et problem. Mængden af skybrud vil være fordoblet indenfor de næste 100 år ifølge DMI. Det er ikke gode nyheder for landets mange boligområder og trafikerede veje.

”Skybruddene i Danmark er et problem, vi bliver nødt til at forholde os til. Det er ikke et livsfarligt samfundsproblem, men skaderne og de store forsinkelser koster erhvervslivet og dermed samfundet dyrt”, siger Anton Kristensen.

Derfor har NCC siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst på at bidrage til løsninger til at håndtere de enorme mængder regnvand. Det sker bl.a. gennem projekter som Lindevangsparken, hvor tagvandet separeres fra vejen, og Østerbrotunnelen der leder vandet væk fra vejene på Ydre Østerbro. I Gentofte Kommune samarbejder NCC med Novafos og Rambøll om at gøre Gentofterenden bredere, så renden kan håndtere mere regn under et skybrud. Efter udvidelsen af Gentofterenden vil den kunne rumme op til 10 års regn. NCC’s fokus på skybrud er et resultat af NCC’s vision om at fremme bæredygtighed og nytænke måder at bygge på.  

Projekter der også fokusere på design og brugbarhed

Skybrudsprojekterne skal både løse problemet med regnmængden, men samtidig også være brugbare for befolkningen.

”Det er vigtigt for os at sikre, at forbedringen af Gentofterenden skaber et æstetisk og brugbart resultat for beboerne i området. Med projektet viser vi også, hvordan man kan håndtere de omfattende skybrud fremadrettet”, fortæller Lise Jangmark fra Novafos, der er projektleder på Gentofterenden.

Gentofterenden bygges større og der fokuseres på, at gøre området mere grønt og indbydende samt brugbart for beboerne i hverdagen. Samme tilfælde gælder for Lindevangsparken, hvor der omkring betonscenen er lavet en terrassering med siddepladser og springvand fra regnvandet, som bruges til leg.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Trine Leth, NCC i Danmark A/S, telefon 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links