NCC satser på sundhed og trivsel i bæredygtigt guldhus.

Report this content
Læse original

En af Nordens største entreprenører, NCC, er gået foran hele den danske byggebranche og er flyttet i nye omgivelser i Gladsaxe Company House - et kontorhus, der, som det første i Danmark, forventes at opnå topkarakteren ’Guld’ efter den internationale miljøcertificeringsnorm DGNB.  Målet er sundhed og trivsel.

Glade medarbejdere i vel-ventilerede kontorlokaler med godt naturligt lys, behagelige temperaturer, lavt støjniveau og omgivelser, der er rare og trygge. Bæredygtige kontorbyggerier i version 2.0 handler ikke kun om bedre miljø. Lige så vigtigt er de sociale aspekter; at byggeriet er så rart at være i, at arbejdsglæden højnes og sygefraværet sænkes. Adm. direktør for NCC Construction Danmark A/S, Klaus Kaae, forklarer:

”NCC har dedikerede og loyale medarbejdere, der yder en stor indsats hver dag. Medarbejdere, der er sunde og trives godt, præsterer bedre og er alt andet lige bedre rustet til at møde fremtidens øgede krav til fleksibilitet og effektivitet. Derfor er der sund fornuft og god økonomi i at understøtte medarbejdernes trivsel på kontoret bedst muligt.”

I DGNB certificeringen, der tildeles af non-profit organisationen Green Building Council Denmark, er teknologi, proces og placering føjet til de tre klassiske bæredygtigheds-aspekter: miljø, økonomi og det sociale.

”Vi har skabt et hus, der sætter nye standarder for bæredygtigt kontorbyggeri, hvilket er helt i tråd med vores vision om at forny branchen og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Derudover glæder vi os over selv at kunne høste de mange fordele, der er ved at bo i et sundt og bæredygtigt hus”, fortsætter Klaus Kaae.

I miljøcertificeringen DGNB tæller de sociale kriterier lige så meget som miljøet, når et byggeri skal certificeres. Det gør bæredygtigheds-dagsordenen bredere end blot at handle om miljø og energi.

”De sociale kriterier i DGNB-certificeringen dækker mange, vigtige tiltag. I Gladsaxe Company House er det f.eks. et godt indeklima og god akustik, der kan øge produktiviteten og nedsætte antallet af sygedage. Gladsaxe Company House er også udstyret med hjertestartere og videoovervågning, der giver øget tryghed, ligesom det er udført med materialer, der bidrager til et godt indeklima, og har overdækket cykelparkering og mulighed for bad og omklædning til cyklister og motionister,” fortæller senior bæredygtighedschef i NCC Construction, Vibeke Grupe Larsen.

I Gladsaxe Company House serverer kantinen sund og gerne økologisk mad efter et koncept formuleret af en diætist. Et tiltag, der ikke er taget for at score points, for det indgår ikke i certificeringen, men sammen med f.eks. et fitness-rum og grønne omgivelser, er det trivselsfaktorer, der skal gøre det nemmere for medarbejderne at spise og leve sundt.

Også PensionDanmark, som ejer det bæredygtige kontorhus, byder NCC velkommen I de nye omgivelser.

”Vi er glade for, at Gladsaxe Company House nu står klar, og at vi kan byde velkommen til NCC. Der er tale om et enestående og attraktivt kontorhus. Det forventes at opnå certificeringen DGNB Guld som det første kontorhus herhjemme, og bæredygtigheden er dermed helt i top. Desuden er beliggenheden god, og med NCC har vi fået en solid lejer, der vil få selskab af andre lejere fremover. Samlet set vil denne ejendomsinvestering derfor give medlemmerne et godt afkast i en lang årrække,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Fakta om Gladsaxe Company House

 • 15.400 kvm Company House på hjørnet af Tobaksvejen og Gladsaxe Ringvej
 • Et sted mellem 3-400 medarbejdere fra NCC vil have deres daglige gang i huset
 • NCC har til huse på de øverste 5 etager
 • NCC har tidligere opført 15 Company Houses – Gladsaxe Company House er således det 16. i landet – og flere er på vej
 • Købt af PensionDanmark
 • Opført af NCC Construction Danmark A/S
 • Udviklet af NCC Property Development A/S
 • Tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
 • Byggeperiode: 1. juli 2013 – 15. januar 2015
 • Miljøcertificeres som DGNB Guld
 • Yderligere en endnu ikke offentliggjort lejer flytter ind i Gladsaxe Company House 15. maj 2015
 • Ca. 3.500 kvm kontorer er ledige, men der er dialog med flere interesserede lejere

Fakta om DGNB

DGNB er en af verdens førende standarder for certificering af bygninger og byområders bæredygtighed. Certificeringen er bygget op om Brundtland-rapportens holistiske definition på bæredygtighed, og vurderer dermed bygninger og byområders bæredygtighed ud fra et såvel socialt som økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Teknologi, proces og placering er føjet til disse tre klassiske aspekter af bæredygtighed for at afdække alle relevante områder inden for bæredygtigt byggeri. DGNB administreres i Danmark af non-profit organisationen Green Building Council Denmark.
Læs mere om DGNB på
www.dk-gbc.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Hurtige fakta

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsselskaber i Nordeuropa. Med Norden som vores hjemmemarked og med fokus på bæredygtige løsninger er vi til stede i hele værdikæden: Vi udvikler og bygger bæredygtige boliger og erhvervsejendomme, vi udfører anlægsarbejde, opfører industrielt byggeri og offentligt byggeri samt anlægger veje og anden infrastruktur. Udviklingen af erhvervsejendomme sker i tæt samarbejde med vores kunder. Sammen skaber vi inspirerende, bæredygtige og skræddersyede arbejdsmiljøer, som understøtter og styrker vores kunders forretning. Til vores investorer kan vi tilbyde langsigtede, bæredygtige investeringer med et sikkert og stabilt afkast over tid.
Tweet dette