NCC skal bygge 187 bæredygtige boliger

Læse original

NCC har indgået aftale med TDC Pensionskasse om at bygge DGNB certificerede boliger på Teglholmen i København. Der er tale om 18.000 m2, og kontrakten lyder på 290 mio. kr.

Den rådgivende entreprenør NCC har netop skrevet under på en totalentrepriseaftale om at bygge 187 boliger, en parkeringskælder samt anlægge et stort grønt område med en havnebrygge. Byggeriet bliver placeret ud til Teglværkshavnen på Teglholmen i København og får navnet Teglholm Brygge.

Boligerne skal DGNB bæredygtighedscertificeres, hvilket er en af de førende danske standarder inden for bæredygtighed. Det sker som led i en stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri fra investorer og bygherrer. Ifølge Green Building Council Denmark er der nu 30 enten certificerede eller præ-certificerede projekter i Danmark og yderligere 60 tilmeldte projekter, som bliver afsluttet over de næste tre år.

”I NCC er vi meget optaget af at bidrage til den bæredygtige omstilling af vores samfund, og vi er en af de førende entreprenører, når det gælder opførelse af certificerede byggerier. Derfor er vi særligt stolte af at skulle bygge bæredygtige boliger for TDC Pensionskasse til de mange nye familier i København, som skal bo på Teglholmen. Det giver rigtig god mening både for bygherre, for beboerne og for samfundet generelt,” siger Palle Bjerre Rasmussen, landechef i NCC Danmark.

Fordelen ved en DGNB-certificering er, at byggeriet bliver fremtidssikret, ressourcespild minimeres og på den måde skabes en god forretning, der gør byggeriet mere værd på den lange bane. Gevinsterne vil typisk vise sig som mindre udgifter til energi, drift og vedligehold. Beboerne vil bl.a. nyde godt af et bedre indeklima og dermed en bedre livskvalitet sammenlignet med et konventionelt byggeri, og det vil i sidste ende også være til gavn for samfundet.

Den arkitektoniske ambition er at skabe et projekt, der udnytter den fantastiske placering mellem by og vand. Boligerne i Teglholm Brygge er alle lejeboliger og fordeler sig fra to- og op til femværelses- lejligheder fra 77 m2 til 137 m2. Lejlighederne vil alle have altan eller fransk altan, og bygningen bliver udformet, så udsigten for alle boliger optimeres. Der vil samtidig være en fælles gårdhave, der fører ned til en fælles og offentlig havnebrygge, som bliver en del af den grønne kile på Teglholmen.

Direktør for TDC Pensionskasse, Leif Stidsen, er meget tilfreds med, at pensionskassen har kunnet udvikle byggeprojektet og på den måde aktivt medvirke til færdigudviklingen af hele området langs den grønne kile i Sydhavnen.

”Ejendomsinvesteringer er efter vores opfattelse én af de mest attraktive investeringer pt. forventet afkast, korrelationer og afkastvolatilitet taget i betragtning. Investeringen i Teglholm Brygge forventer vi klart vil bidrage med et flot afkast, og den understøtter på fornem vis både TDC Pensionskasses overordnede investeringsstrategi om øget ejendomsallokering og vores underliggende ønske om, at en større del af vores danske boligeksponering skal være mod hovedstadsområdet,” siger Leif Stidsen.

ADEPT er arkitekt og landskabsarkitekt på projektet, mens NCC er både ingeniør og totalentreprenør.

Lokalplanen er godkendt. Opførelsen af byggeriet vil begynde i december 2016 og forventes afsluttet januar 2019.


Fakta om Teglholm Brygge
 

 •  Bygherre: Teglholm Park P/S for TDC Pensionskasse
 •  Arkitekt: ADEPT ApS
 •  Landskabsarkitekt: ADEPT ApS
 •  Ingeniør: NCC Danmark A/S
 •  Entreprenør: NCC Danmark A/S
 •  Brand: Sweco Danmark A/S
 •  Bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet Kim Christiansen
 •  Bygherres advokat: Delacour
 •  Byggeperiode: December 2016 – Januar 2019
 •  Areal: 18.000 m2 boligbyggeri
 •  Kontraktsum: 290 mio. Kr.


Fakta om TDC Pensionskasse
 

 •  TDC Pensionskasse er en firmapensionskasse tilknyttet TDC Group for nuværende og tidligere ansatte i TDC Group med tjenestemandslignende pensionsrettigheder.
 •  Pensionskassen har 9.200 medlemmer og forvalter nettoinvesteringsaktiver for 32 mia. kr., hvoraf ejendomseksponeringen udgør 9 procent. Yderligere information på www.tdcpensionskasse.dk.
 •  I direkte ejerskab har TDC Pensionskasse 25 boligejendomme med i alt ca. 1.400 lejemål fordelt over hele landet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links