NCC skal bygge det nye Herlev Hospital

Læse original

NCC Construction skal stå for beton-, stål- og jordarbejde ved byggeriet af ”Nyt Hospital Herlev”. NCC har netop skrevet under på kontrakten, der lyder på ca. 281,5 mio. kr. 

NCC har indgået kontrakt med Region Hovedstaden om at bygge en stor del af ”Nyt Hospital Herlev”. Der er tale om en storentreprise på alt beton- og stålarbejde samt en del jordarbejde på den godt ca. 56.000 m2 store udbygning af Herlev Hospital.

Udbygningen sker efter digitale modeller, og det er første gang, NCC oplever, at en bygherre arbejder konsekvent med digitalisering på en måde, der forpligter rådgiveren til at tage ansvar for modellerne, således at alle andre parter i projektet også aktivt kan bruge og berige modellerne.

”I NCC har vi i lang tid arbejdet målrettet med digitalisering, da det giver stor værdi. Dog opnår vi først den optimale brug af digitalisering og den største værdiskabelse, når alle parter i et byggeprojekt tager det digitale byggeri til sig. Derfor er det virkelig positivt at se, at Region Hovedstaden sætter digitalisering på dagsordenen fra start, og vi glæder os til at være en del af det,” fortæller Niels López Krogh Nielsen, senior produktionschef i NCC.

Det store fokus på digitalisering betyder bl.a., at alle tegninger og mål er digitale, og at de traditionelle 2D tegninger på papir blot vil være en meget lille del af dagligdagen på byggepladsen. Derudover opbevares alle data om byggeriet i den digitale model. Det betyder eksempelvis, at kvalitetskontroller kan gemmes direkte i modellen sammen med billeder, noter og alle andre oplysninger om hver enkelt bygningsdel.

”Med de digitale modeller er alle data samlet ét sted. Det øger både overblikket og effektiviteten, men det bliver også et vigtigt samarbejdsværktøj for alle parter på sagen, hvilket især er værdifuldt på så stor en byggesag som denne,” forklarer Niels López Krogh Nielsen.

Herlevs største arbejdsplads
Udbygningen af Herlev Hospital, som NCC er en del af, omfatter bl.a. et Kvinde-Barn-Center og et Akuthus. Dertil kommer en Regional Sterilcentral og en udvidelse af hospitalets Servicebygning.

NCC påbegynder de omfattende arbejder medio november 2015 og forventer at afslutte hovedopgaverne i september 2017.  Når hele byggeriet af hele ”Nyt Hospital Herlev” er på sit højeste, vil der være mere end 500 håndværkere inden for forskellige faggrupper på hospitalets byggepladser. Hele ”Nyt Hospital Herlev” forventes færdigt i 2018.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags: