NCC skal renovere 493 boliger i Albertslund

Report this content
Læse original

Entreprenøren NCC Construction skal stå for en omfattende renovering for Albertslund Boligselskab. Med en kontraktsum på godt 490 mio. kr. er det NCC’s største renoveringssag til dato. 

Byggeboomet i 1960’erne satte parcelhuse og boligforeninger på landkortet. Men datidens valg af konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af boligerne i dag er slidte og lider under dårligt indeklima og stort varmeforbrug. Det er tilfældet for de 493 gårdhavehuse i det sydlige Albertslund, hvor NCC nu går i gang med den omfattende renovering af samtlige boliger.

”Vi glæder os over, at vi har vundet sagen, hvor vi bl.a. skal støbe nye betondæk i terræn i samtlige huse, da især gulvene giver et dårligt indeklima. Vi skal derfor grave dem op og rydde boligerne, så der kun er ydervægge og tag tilbage. Herefter støber vi nye dæk, etablerer nye vægge, bad, køkken, gulve, installationer mv. Så der er tale om en omfattende renovering, der forbedrer boligerne og giver beboerne et betydeligt bedre indeklima,” siger projektdirektør i NCC, Brian Hasfeldt.

Med renoveringen bliver gårdhavehusene energioptimeret, bringes op til nutidens boligstandard og hele boligområdet opnår et betragteligt kvalitetsløft.

Dialog og samarbejde er i fokus
Ved renoveringer er der altid usikkerhed omkring, hvad bygningerne kan gemme på af udfordringer og dermed, hvordan renoveringen vil forløbe. Hos NCC er den største prioritet derfor at sikre en god proces gennem et godt samarbejde mellem alle projektets parter.

”Vi ved af erfaring, at det giver det bedste resultat, når vi arbejder aktivt for det gode samarbejde mellem alle parter i projektet,” siger projektdirektør i NCC, Brian Hasfeldt og tilføjer:

”Selv om vi først starter renoveringen i foråret, går vi snart i gang med at afklare fælles mål og succeskriterier for alle involverede i projektet. Det gør vi f.eks. med workshops med alle parter, bl.a. fagentreprenører, bygherre og rådgivere. Og vi gentager disse workshops løbende for at øge dialog og kendskab til hinanden. Det gør det lettere for alle, hvis projektet byder på udfordringer.”

Beboerne genhuses under arbejdet, der går i gang i maj 2016 og forventes slut i september 2019.

Bag renoveringen står Albertslund Boligselskab afd. 3702 syd/ v. BO-VEST. Wissenberg er totalrådgiver på sagen, og Vandkunsten og PME er underrådgivere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags: