NCC uddanner flygtninge til byggebranchen

Læse original

Fem NCC byggepladser tager imod flygtninge på Jobskolen, der er et 26 ugers forløb for flygtninge skabt i partnerskab med Integrationsnet.

15. marts byder NCC 15 flygtninge velkommen på Jobskolen, der skal kvalificere flygtninge med en håndværksmæssig baggrund til jobs i den danske byggebranche. Hensigten er at give flygtninge med asylstatus gode forudsætninger for integration, så de  kan få ordinært ufaglært arbejde inden for byggebranchen, hvor der er en stigning i efterspørgslen på arbejdskraft.

”Arbejde er en afgørende faktor for succesfuld integration af flygtninge og mening i tilværelsen generelt. Vi tror på at trods forskellig baggrund, så kan vi skabe et fællesskab om det håndværkerfag som er fællesnævneren på vores byggepladser og som deltagerne allerede føler sig hjemme i,” siger direktør for Business Support i NCC, Peter Jonasen.

Jobskolen kombinerer i et 26 ugers forløb undervisning og praktisk arbejde på i alt fem byggepladser i københavnsområdet. Her får praktikanterne hver uge to dages skoleundervisning i blandt andet sprog og sikkerhed og tre dages praktik med fokus på læring om værktøj, materialer og arbejdsprocesser. Forløbet drives i partnerskab mellem NCC og Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp.

”Den bedste integration af flygtninge foregår på arbejdsmarkedet. Når danskundervisningen foregår på arbejdspladsen bliver den mere jobrettet, og flygtningene bliver hurtigt i stand til at træde ud på en dansk arbejdsplads,” siger Mette Lherbier, afdelingsleder hos Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Erfaringer fra Virksomhedsskolen
Jobskolen i NCC bygger i særdeleshed på erfaringer fra Aarhus, hvor over hundrede skoletrætte unge har gennemført et forløb på NCC’s Virksomhedsskole. Her bliver unge hjulpet videre i uddannelse ved at blande teori og praktisk arbejde som håndværker.

”Vores initiativer for unge og flygtninge skal give mening på den lange bane. Den holdning er vi lykkedes med i Virksomhedsskolen og bruger derfor så mange erfaringer som muligt derfra til at skabe et stærk fundament for Jobskolen,” siger Peter Jonasen.

Virksomhedsskolen startede i 2012 i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Produktionsskolen og vandt kommunens integrationspris i 2014.

Læs mere om Virksomhedsskolen her.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC i Danmark A/S, telefon 41 70 44 40
Integrationsnet (en del af Dansk Flygtningehjælp): Toke Larsen, Kommunikationskonsulent, 2630 3410, toke.larsen@drc.dk

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

OM INTEGRATIONSNET. Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp. Vi tilbyder effektive og skræddersyede løsninger til landets virksomheder og kommuner med det mål at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.

OM JOBSKOLEN. NCC og Integrationsnet har i partnerskab igangsat Jobskolen, der er et arbejdsmarkedsrettet opkvalificeringsforløb for flygtninge. Formålet er både at hjælpe ledige flygtninge i arbejde og samtidig rekruttere arbejdskraft til byggefaget.  Jobskolen starter i marts 2016, hvor fem byggepladser tager imod 15 personer til et 26 ugers forløb.

Tags: