NCC vil genanvende 70 procent af affald i 2020

Report this content
Læse original

NCC skruer op for ambitionerne for bæredygtighed. I 2020 skal 70 procent af alt produceret affald på entreprenørens byggepladser genanvendes. Hovedparten skal ske gennem frasortering af træ.

NCC skal fremover frasortere træ på alle selskabets byggepladser i Danmark. Det sker for at nå koncernens mål om senest i 2020 at genanvende 70 procent af alt produceret affald. Til sammenligning afleverer NCC Danmark i dag 50 procent til genanvendelse.

”Der er meget ræson i at genanvende så meget affald som muligt. Det reducerer vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser, og det sparer på jordens i forvejen knappe ressourcer, som vi som entreprenør er så afhængige af,” siger Svend Mertz, der er senior miljøchef i NCC Danmark.

Med målsætningen skærper NCC kravene fra EU’s affaldsdirektiv ved at sætte samme 70 procent målsætning ud på en begrænset del af affaldsspektret, nemlig på byggeri og renovering alene fremfor også at medtage nedrivning og asfalt-fraktionerne.

NCC ligger dermed et øget pres på sin organisation ved at kræve en øget genanvendelse af det affald, der skabes i nybyggeri og renovering. Frasorteringen af træ vil øge genanvendelsen markant, fordi en tredjedel af det affald, NCC i dag afleverer til forbrænding, er fremstillet af træ.

Næste skridt er fokus på spild
Ifølge Svend Mertz ligger den helt store miljømæssige og økonomiske gevinst dog i at reducere spild. Derfor er det næste skridt for NCC at reducere mængden af spild på byggesager ved at måle spildprocenter på fraktioner som stål, beton og gips.

”Det er dyrt for en virksomhed at producere affald. Derfor skal vi forebygge så meget som muligt, at der dannes affald på vores bygge- og renoveringsprojekter, ” siger han.

Der er mange metoder til at mindske spild af fx armeringsjern. NCC sætter ind på hele værdikæden fra designfasen til produktion. Særligt tidlig involvering, rettidig planlægning og præcist indkøb af de rigtige mængder i det rigtige mål bringes i spil for at reducere mængden af spild.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44
Svend Mertz, Senior Miljøchef i NCC, Building DK, telefon 24 88 72 52

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links