NCC vinder kæmperenovering af Bellahøj Skole

Report this content
Læse original

NCC har indgået aftale med Københavns Kommune om at helhedsrenovere og udbygge Bellahøj Skole for 172 mio. kr. Dermed kan lærere og elever se frem til unikke rammer for idræt og bevægelse.

”Vi er særligt glade for at kunne bidrage til at skabe nogle unikke rammer på Bellahøj Skole, der understøtter idræt og bevægelse og dermed elevernes indlæringsevne. Det stemmer godt overens med vores ambitioner om gennem renovering at bidrage til et mere bæredygtigt samfund,” siger Dennis Nielsen, direktør for Energirenovering i NCC Danmark.

Arbejderne på Bellahøj Skole omfatter bl.a. en gennemgribende renovering af 7400 m2 i de eksisterende bygninger. Her skal der være ressourcecenter, ombyggede faglokaler og fællesområder, nye musiklokaler samt Fremtidens Fritidstilbud. Dertil udføres vindues- og tagudskiftning samt facaderenovering og renovering og udskiftning af de tekniske installationer.

Desuden indeholder hovedentreprisen nybyggeri på samlet cirka 2.500 m2, der dækker over basislokaler, auditorium og stor idrætssal, fællesrum, grupperum, lærerfaciliteter og omklædningsrum. Der bliver anlagt et udeareal med bl.a. løbe- og boldbane. Dermed får Bellahøj Skole en udskolingsbygning, der understøtter skolens idrætsprofil.

”Vi er utroligt glade for, at NCC har vundet dette tilbud. De var ikke billigst, men de har grundigt gennemtænkt byggeprocessen fra et brugersynspunkt, og det har vi lagt stor vægt på. Det er en langvarig og kompliceret sag med mange børn og voksne involverede, så vi har brug for en entreprenør, der har tænkt sig om,” siger Nina Skjøt-Pedersen, projektleder i Byggeri København i Københavns Kommune.

Sikker renovering mens hverdagen fortsætter
Renoveringen af Bellahøj Skole skal ske, mens skolens dagligdag fortsætter. Derfor vil NCC trække på sin lange erfaring med at sikre en professionel, imødekommende, tryg og sikker renovering for elever, forældre, lærere og driftspersonale på skolen.

”Rammerne for undervisningen skal være så gode som muligt i renoveringsperioden. Derfor har vi arbejdet fokuseret på at optimere eksempelvis byggelogistikken og til- og frakørsel af materialer i forhold til sikkerhed. Vi ved, det er vigtigt for forældre, at deres børn kan færdes sikkert på og omkring skolen, ” siger Dennis Nielsen.

NCC bliver en del af undervisningen
I det hele taget gør NCC en ekstra indsats for at skabe så meget værdi som muligt, mens man arbejder på at forbedre rammerne for skolens elever og ansatte. På linje med den nye folkeskolereform får eleverne mulighed for at se, hvordan man som entreprenør bruger geometri og matematik, når der måles op, ligesom mængde- og prisberegninger kan vise eleverne en praktisk brug af den viden, de har tilegnet sig i klasselokalet.

Eleverne kan også lære om energiforbrug i byggerier, og hvordan man kan spare på den.

Renoveringsarbejdet begynder januar 2018 og forventes afsluttet i december 2020.

Fakta om kapacitetsudvidelsen og helhedsrenoveringen af Bellahøj Skole 

  •  Bygherre: Byggeri København
  •  Bygherrerådgiver: MOE A/S
  •  Totalrådgiver og arkitekt: Kant Arkitekter A/S
  •  Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund
  •  Ingeniør: Niras A/S
  •  Hovedentreprenør: NCC Danmark
  •  Opgaven: Ombygning, renovering, genopretning og opførelse af ny tilbygning til Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj. I alt 9900 m2.
  •  Byggeperiode: januar 2018 – december 2020
  •  Kontraktsum: 172 Mio. Kr.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links