NCC vinder stor rammeaftale hos HOFOR

Læse original

NCC skal levere anlægsarbejder til nye fjernvarmeledninger og konvertere det gamle dampnet i København til vandbaseret fjernevarme og renovere eksisterende ledninger. Kontrakterne forventes at levere beskæftigelse til 150-180 personer, og tidsrammen er på et år med option på tre år mere

Kontrakterne består af tre selvstændige rammeaftaler, der indeholder blandt andet arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger, renovering af eksisterende ledninger og akutte reparationer. Derudover skal det gamle dampnet i København konverteres til et vandbaseret fjernvarmenet, der kræver både grave- og rørarbejde samt retablering. Arbejdet vil især foregå byens gader og veje, men der skal også udføres arbejde i kældre, baggårde og haver.

NCC har løst opgaver for HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, i næsten 30 år, men hvor det tidligere har drejet sig om fagentrepriser, har HOFOR nu valgt at opgaverne skal udføres i hovedentreprise, som NCC har vundet sammen med teknikentreprenørfirmaet Brøndum, der skal stå for alt rørarbejdet.

”Vi er meget glade for, at vi vandt ordren,” fortæller Peter Hermann Hansen, områdedirektør i Forsyning, NCC Danmark A/S. ”Vi har haft et godt samarbejde med HOFOR, som vi har løst mange opgaver for gennem årene. For os var det oplagt at gå i samarbejde med Brøndum om at byde ind på opgaven sammen, da HOFOR valgte at udbyde den som hovedentreprise.”

Kompliceret arbejde i København

Bygherren HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der leverer rent drikkevand og står for spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling i hovedstaden samt drikkevand og spildevand i de syv kommuner Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk. HOFOR arbejder hele tiden for at minimere hvor meget forsyningsselskabet går i vejen i byen, og det er også baggrunden for, at HOFOR har valgt at udbyde arbejdet med fjernvarme og fjernkøl på denne måde.

”HOFOR har valgt at udbyde i en hovedentreprise for at forenkle projektafviklingen. Vi forventer, at en hovedentreprise vil medføre, at projekterne kan gennemføres hurtigere. Og så er vi glade for, at licitationen blev vundet af nogle entreprenører, der har stor erfaring med at udføre det relativt komplicerede arbejde, det er at arbejde i det indre København”, siger, projektchef i HOFOR, Torben Hald, som ser frem til at indgå i en styregruppe med entreprenørerne og dermed være med til at udvikle arbejdsprocedurerne og løse eventuelle problemstillinger på en fornuftig måde.

Nyt konsortium sikrer godt samarbejde

For at sikre et godt samarbejde og en fortsat god kommunikation mellem parterne, er der oprettet et konsortium ved navn HNB I/S, som alene har til formål at servicere HOFOR. ”På den måde sikrer vi, at vi løbende har en god dialog, og det vil hjælpe os med at rydde eventuelle barrierer i processen af vejen tidligt i forløbet og undgå de produktionsstop, som ellers kan ske,” siger Peter Hermann Hansen.

Opgaverne i rammeaftalen er små og store mellem hinanden og af varierende kompleksitet, så NCC skal kunne håndtere det hele. Derfor giver det god mening, at NCC byder ind i samarbejdet med en meget erfaren og fleksibel organisation og en projektchef, som kender HOFOR indgående.

”HOFOR er en stor og vigtig kunde for NCC, fordi det er en stor ordre, men især fordi det er en aftale, der kan ses som en naturlig følge af mange års godt samarbejde, og som rækker ud i fremtiden,” siger, Peter Hermann Hansen.

Godt begyndt er halvt fuldendt, siger man, og efter den devise valgte NCC at invitere til en hel dags opstartsworkshop, hvor de sammen med Brøndum brugte dagen på at dele viden i en proces styret af en ekstern konsulent.

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia