NCC vinder sygehusordre til 157 mio. kroner

NCC Construction afgav billigste pris og bliver råhusentreprenør på første etape af Sygehus Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa. Ordren omfatter samlet set ud- og ombygning af over 26.000 m2.

I 2018 skal Aabenraa Sygehus være et akutsygehus med et optageområde på 230.000 indbyggere. Byggeriet bliver i to etaper, hvoraf den første afsluttes allerede i 2014. NCC Construction har som vundet råhus- og lukningsentreprisen i etape 1, der blandt andet omfatter en udvidelse af den eksisterende skadestue med en ny fælles akutmodtagelse, opførelsen af et nyt familiehus og etableringen af kardiologisk afdeling, OP-stuer og sterilcentral. I alt er der tale om 24.100 m2 nybygning og 2.170 m2 ombygning.

NCC Construction vandt råhus- og lukningsentreprisen på at være billigst på pris i en udbudsrunde.

Løbende brug kræver store hensyn

Det er ikke nogen smal sag at bygge om eller til, mens en bygnings brugere stadig ugeneret skal kunne passe deres daglige arbejde. Særligt ved sygehuse og hospitaler er det af kritisk betydning, at fx ambulancer har uhindret adgang og at ansatte og besøgende ikke udsættes for farer og besvær på grund af byggepladsen. NCC har dog den nødvendige ekspertise fra flere lignende sager i sundhedssektoren.

”Det kræver grundig planlægning og koordinering, men vi har gode erfaringer fra arbejder på fx Odense Universitetshospital og Skive Sundhedshus, hvor driften også fortsatte, mens vi byggede til”, forklarer senior projektchef i NCC Allan Boel.

Arbejdet allerede i gang

NCC’s gravemaskiner er allerede i gang med arbejdet ved Aabenraa Sygehus, og i de kommende uger begynder kranerne at skyde op i området. Onsdag den 30. maj klokken 10 inviterer Sygehus Sønderjylland det traditionelle 1. spadestik. Regionsformand Carl Holst vil her indlede støbningen af fundamentet til det nye byggeri.

Flere igangværende hospitalsopgaver

Hospitalssektoren er et prioriteret forretningsområde for NCC Construction, der har stor erfaring inden for både nybyg og renovering. I øjeblikket er NCC fx også i gang med en renoveringsopgave i hovedentreprise på Glostrup Hospital, som bl.a. omfatter nyindretning af videncenter for rygsygdomme, reumatologicenter samt respirationscenter. En del af renoveringen omfatter asbest- og blysanering. På Gentofte Hospital foretager NCC netop nu renovering af den 12.000 m2 store, historiske Patientbygning nr. 1.

Se mere om NCC’s kompetencer inden for sygehuse og hospitaler på http://ncc.dk/da/Byggeri/Offentlige-byggerier/Hospitalsbyggeri/

Læs mere om udvidelsen af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa her: http://nytsygehus.sygehussonderjylland.dk/wm329513

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.