Nedlagt renseanlæg får nyt liv som rekreativ park

Report this content
Læse original

NCC Civil Engineering har af Lyngby-Taarbæk Forsyning fået til opgave at rense jorden ved et nedlagt rensningsanlæg og opføre to bassiner på i alt 5.000 m3 i kommende park

Ved Teknikerbyen i Lyngby har området omkring et nedlagt renseanlæg være lukket for offentligheden i årtier på grund af forurening. Nu er arbejdet gået i gang for at rense op og renovere et eksisterende åbent bassin og etablere nye overdækkede bassiner samt et overløbsbygværk.

Målet med projektet er at begrænse forureningen af Mølleåen, forbedre driften af det åbne bassin og åbne området for offentligheden som et rekreativt område.

”Det er en fantastisk spændende opgave,” siger projektleder Daniel de Roode fra NCC. ”Vi skal rense et forurenet område op, etablere nye funktioner og gøre området attraktivt for borgerne i området. Og så skal arbejdet ske, mens det eksisterende anlæg er i drift i hele perioden.”

Bevaring af naturområde

Undervejs skal der håndteres mere end 50.000 ton jord, hvor cirka 8.000 ton skal køres til deponering, mens resten skal flyttes og genbruges inden for projektet.

Arbejdet kræver rydning af en del af området, og der skal også fældes træer, men Lyngby-Taarbæk Forsyning prioriterer højt, at der bliver taget hensyn til naturen, så der sker en retablering af den oprindelige natur.

Beskyttelsen gælder også dyrelivet, og Lyngby-Taarbæk Forsyning har sørget for, at der er blevet indsamlet salamandre, før arbejdet er gået i gang, så de kan sættes ud igen, når den nye park er etableret.

Rådgivere fra Sweco og Rambøll har udarbejdet projektet, så parken kommer til at rumme elementer af det gamle anlæg, og så de besøgende kan få en fornemmelse af Ålebækkens industrielle fortid.

Den nye Ålebækken Ruinpark forventes at stå færdig i februar 2021.

For yderligere information kontakt venligst:

Kommunikationschef Ghita Borring, NCC Danmark, 93 88 18 19 ghilau@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links