• news.cision.com/
  • NCC/
  • Ny NCC-søplads skal sikre råstoffer til fremtidens byggematerialer

Ny NCC-søplads skal sikre råstoffer til fremtidens byggematerialer

Report this content
Læse original

NCC åbner ny havneterminal i Køge for at forsyne hovedstadsområdet med sand-, grus- og stenmaterialer.

NCC har indgået en ny lejeaftale med Køge Havn og flytter dermed sine aktiviteter på den gamle søplads i Køge til et større areal på Nordhavnsvej 22. Den nye havneterminal bliver er en del af det nye havneareal i Køge, som netop er etableret i forbindelse med udvidelsen af Køge Havn, og som skal sikre mere plads til erhvervsvirksomheder og langt bedre muligheder for at modtage store skibe – både hvad angår længde, bredde og dybgang.
 

”Vi er rigtig glade for vores nye havneterminal i Køge. Om ganske få år får Danmark – og særligt hovedstadsområdet – et behov for at importere råstoffer. Vi har derfor brug for havneterminaler, der er gearet til at kunne modtage og viderebearbejde de stenmaterialer, der kommer ind. Samtidig er det langt mere miljøvenligt at transportere materialerne via store skibe frem for lastbiler, der skal køre lange strækninger af mange omgange”, siger Søren Evald Jensen, områdechef i NCC Industry, Råstoffer.

 

Han fortæller, at råstoffer er en forudsætning for, at vi kan opføre byggerier og anlægge veje. Men i hovedstadsområdet er der ved at være knas i forsyningskæden, da tilladelserne til at udvinde råstoffer i de lokale grusgrave snart løber ud. Der er derfor brug for andre måder at tilgå råstofferne på, som kan sikre sand, sten og grus til fremtidens byggematerialer. 

”Køge Havn er den eneste østvendte havn, vi har på Sjælland. Den er derfor en vigtig ”gate” til forsyningen af råstoffer til Region Hovedstaden. På den nye plads kan vi tage imod langt større skibe og dermed modtage større mængder råstoffer ad gangen, som vi kan bearbejde på pladsen. Det kan fx være stenmaterialer, som vi knuser til produkter, der kan bruges i produktionen af ny asfalt”, siger Søren Evald Jensen.

Genbrugsmaterialer til fremtidens infrastruktur

NCC’s nye havneterminal åbnede den 6. april 2021 og har allerede godt gang i aktiviteterne. Udover at fungere som havneterminal tjener pladsen også andre formål. Tilkørte materialer som for eksempel stigrus, som før kunne hentes i NCC’s tidligere grusgrav i Reerslev, kan nu hentes ved den nye plads i Køge Havn.

Derudover bliver pladsen brugt til opbevaring af materialer, som skal genanvendes og bruges i forbindelse med nye bygge- og anlægsprojekter. For eksempel opbevarer pladsen lige nu mere end 10.000 tons affræset asfalt fra CPH Lufthavn. Det skal genanvendes, bearbejdes og anvendes i nye slidlag til fremtidens veje.
 

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.