Nye boliger og energirenovering driver stærk vækst i NCC i Danmark

Læse original

Med markant vækst i både omsætning og indtjening leverer NCC et stærkt regnskab for 2014. Det skyldes et stramt fokus på lønsom vækst kombineret med innovation, digital omstilling og bæredygtige løsninger.

NCC i Danmark nåede en omsætning på 6,2 mia. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 27 % i forhold til forrige år. Indtjeningen er markant højere. Den blev 351 mio. kr. i 2014 mod 206 mio. kr. året før. Det svarer til en stigning på 70 %. Ordreindgangen på 6,6 mia. kr. er især drevet af øget aktivitet på boligområdet, hvad enten det gælder udvikling, bygning og salg af nye boliger eller energirenovering af ældre lejligheder.

”Det er et meget tilfredsstillende resultat for vores fire forretningsområder under ét. Vi arbejder målrettet med at udvikle vores forretning på en lønsom måde, så både vi og vores kunder får mere ud af vores indsats i form af mere værdifulde løsninger og projekter. Her er vi glade for at se en voksende efterspørgsel efter bæredygtige produkter og byggeri af både boliger og kontorer,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction Danmark.

NCC er netop flyttet ind i et nyt hovedsæde, der efterlever energikravene for 2020, og som de første kontorarbejdspladser herhjemme opnår guld efter bæredygtighedsordningen DGNB. Mens NCC bruger DGNB til at certificere kontorbygninger, er det også i 2014 lykkedes NCC at aflevere de første Svanemærkede boliger i Danmark.

Stærkt år for byggeri og anlæg
NCC Construction leverede sit bedste regnskab i mange år med en ordrebeholdning, der steg 1 mia. kr. til 4,7 mia. kr. Omsætningen voksede 16 % til 3,5 mia. kr. Indtjeningen fulgte trop med en fremgang på 29 % til 231 mio. kr. svarende til en driftsmarginal, EBIT, på 6,5 %. 

Det tilfredsstillende niveau er resultatet af en bred indsats i hele virksomheden. Kompetencer og processer er styrket indenfor salg, produktions- og projektledelse, digital projektering, VDC og bæredygtighed. Dertil er koncepter indenfor kontor- og boligmiljøer videreudviklet, og endelig er der fokus på at forny branchen bl.a. med partnerskabsinitiativer som Virksomhedsskolen, Gate 21, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling 21, samt by- og kulturudviklingsprojektet Dome of Visions.

”Vi har vundet mange nye og spændende ordrer, og det giver os tro på, at vi bevæger os i den rigtige retning i markedet. Vi skaber vækst, gør det med god lønsomhed i projekterne, og investerer i både vores egen og samfundets udvikling” siger administrerende direktør Klaus Kaae.

Forrygende år for bolig-salg
Salgsmæssigt har NCC Bolig i 2014 haft det bedste år nogensinde med en omsætning, der overstiger 1 mia. DKK. Beholdningen af restboliger er solgt, og der har været en solid efterspørgsel efter projektboliger i hovedstadsområdet. Der er i løbet af året afleveret mere end 300 boliger, herunder Danmarks første svanemærkede lejligheder på Krøyers Plads i København.

Årets resultat er, i lighed med 2013, påvirket af frasalg af jord. NCC Bolig har i 2014 erhvervet byggeretter med henblik på lancering af nye projekter i København.

Flere kontorer sat i gang
NCC Property Development har i 2014 igangsat yderligere Company Houses i både Aarhus og København samt solgt en strøgejendom i Lyngby til Patrizia. Portland Towers i Nordhavnen er færdigopført og afleveret til investorerne; ATP, Pension Danmark og PFA.

Udlejningen af kontorer og butikker har i 2014 været under det forventede, men med en positiv trend de sidste måneder, som afspejler de positive tendenser i et marked med stigende beskæftigelse og faldende tomgang i Aarhus og København.

Skærpet konkurrence på vejene
NCC Roads har i 2014 oplevet en presset konkurrencesituation på markedet. Roads er opdelt i tre sektorer – Asfalt, Vejservice og Råstoffer.

I Asfalt var omsætningen og resultatet lidt lavere i 2014 sammenlignet med 2013. Vejservice præsterede en højere omsætning og et forbedret resultat i 2014 i forhold til 2013. Fremgangen skyldes et øget fokus på udvikling af forretningen indenfor kernekompetencerne og de virksomheder, der blev tilkøbt ultimo 2013. Råstoffer opnåede en lavere volumen i 2014 end i 2013. Recycling forsatte sin markedsudvikling, og vil styrke den yderligere i det kommende år.

For alle tre sektorer fortsatte den positive udvikling inden for arbejdsmiljøet i 2014, hvor antallet af arbejdsulykker igen faldt markant og nu ligger på et historisk lavt niveau.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00
Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links