Nyt samarbejde bringer gamle mursten til live

Report this content
Læse original

Genbrugsvirksomheden Gamle Mursten og NCC baner vejen for værdifuldt genbrug af byggematerialer. Sammen indsamler, renser og genbruger de gamle byggematerialer, der kan spare samfundet for mange ressourcer på affaldshåndtering.

NCC håndterer byggeaffald og genbruger mursten i nyt byggeri, mens virksomheden Gamle Mursten renser mursten fra nedrivninger ved hjælp af vibrationsteknologi. Sammen vil de nu indfri potentialet for at cirkulere byggematerialer:

”Vi kan cirkulere byggematerialer som mursten én gang til, hvilket vil spare samfundet for at håndtere mange tons affald. Potentialet ligger lige for næsen af os, og det går vi efter at indfri i endnu højere grad i fælleskab med NCC,” siger Claus Juul Nielsen, der er administrerende direktør i virksomheden Gamle Mursten.

NCC har stor interesse i cirkulær økonomi og har egen recycling-plads i Odense. Lige nu modtager og opbevarer NCC beton, tegl og byggeaffald til genbrug på den 14.000 m2 store lokation, som Gamle Mursten har ved Hedehusene. Det sikrer yderligere tilførsel af materialer til genbrug – fra både kunder og NCC’s egne nedrivninger.

”Det er en klar fordel at ligge tæt på hinanden. Vi får meget tegl ind som affald, og nogle gange er de intakte og kan genbruges. Derudover har NCC stor byggeaktivitet, og senest har vi anvendt 750.000 gamle mursten til Havnevigen i København, der lige nu er under opførelse,” forklarer Peter T. Mortensen, områdechef NCC Recycling.

Fælles fokus på essensen i cirkulær økonomi

Miljøstyrelsen har igangsat en samfundsøkonomisk analyse, der kigger på potentialet for genbrug af byggematerialer. Konklusionerne er ikke klar, men Gamle Mursten estimerer at 30-40 millioner mursten kan reddes og genbruges hvert år i Danmark. Det vil have en stor samfundsmæssig effekt, fordi bygge- og anlægs-affald repræsenterer over 30 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark.

”Det er oplagt at samarbejde, så vi sikrer en god proces for nedrivning, bortskaffelse, rensning og genbrug. Det er essensen af cirkulær økonomi,” siger Peter T. Mortensen. Han deltager torsdag den 29. oktober i paneldebatten om cirkulær økonomi på Building Green messen i Forum på Frederiksberg under overskriften Byggesektorens indsats for at fremme markedet for bæredygtige ressourcer fra bygge- og anlægsaffald.

”Hvis vi skal lykkes, skal vi blive bedre til at tænke gamle bygninger ind i nye byggeprojekter,” siger Claus Juul Nielsen.

Gamle Mursten modtog sidste år bæredygtighedsprisen på Building Green-messen for netop at udnytte gamle mursten, som er estimeret til at kunne dække 20 procent af det samlede behov.

Om Gamle Mursten

Gamle Mursten sørger hver dag for, at mursten fra nedrivninger ikke downcycles og knuses, men derimod upcycles og genbruges som et værdifuldt byggemateriale, der bringer både rustik æstetik og historie til nye danske byggerier. Siden 2003 har Gamle Mursten renset mursten til genbrug, fordi det er imod al sund fornuft at lade være. Hver genbrugt mursten sparer nemlig miljøet for 0,5 kg CO2.

Gamle Murstens patenterede vibrationsteknologi gør det muligt at levere genbrugsmursten i stor skala til både større og mindre byggeprojekter, og der er stor efterspørgsel på de gamle mursten i nyt byggeri.

Gamle Mursten er samtidig en virksomhed med en social profil, og 50% af virksomhedens medarbejdere kommer fra det rummelige arbejdsmarked. Gamle Murstens forretningsmodel viser dermed, at det er muligt at kombinere miljøindsats med sund forretning samt social ansvarlighed.

Gennem Gamle Murstens renseteknologi og mellem medarbejdernes hænder går mursten fra at være affald til igen at være et produkt, der skaber værdi for miljøet, for arkitekturen og kulturarven.

Læs mere på www.gamlemursten.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

NCC

Sarah Møller Lundberg

Kommunikationschef, NCC Roads A/S

Telefon 91 37 39 02

Mail: sarlun@ncc.dk

Gamle Mursten

Sidse Zimmermann

Projektchef

Telefon 20767224

Mail: sz@gamlemursten.dk

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links