Plejeboliger til Horsens

 Horsens Kommune har netop indledt opførelsen af 20 ældre- og døgndækkede plejeboliger i Egebjerg i den nordlige del af kommunen. Der etableres også et fælleshus, hvor beboerne og områdets øvrige ældre kan spise eller deltage i forskellige aktiviteter. "Med de nye boliger kan vi også i denne del af kommunen tilbyde borgerne tidssvarende ældre- og plejeboliger i tilknytning til et fælleshus med gode faciliteter for både de ældre og plejepersonalet," siger sundheds- og socialudvalgsformand Karsten Bjerregaard, Horsens Kommune. Byggeriet har været udbudt i en "omvendt" licitation med en budgetramme på cirka 18 millioner kroner. Horsens Kommune og bygherrerådgiveren DAI Gruppen A/S valgte blandt flere entreprenører NCC Construction Danmark A/S til at udføre projektet.  "Vi havde sammen med DAI Gruppen og Ginnerups Tegnestue udviklet et næsten færdigt projekt og ønskede en erfaren og kompetent samarbejdspartner til at føre det ud i livet. Valget faldt derfor naturligt på NCC, som gav os et tilbud med en fornuftig økonomi, hvor vi får meget for pengene," siger Karsten Bjerregaard. Fleksibelt byggeri Boligerne i Egebjerg omfatter 10 ældreboliger og 10 døgndækkede boliger til plejekrævende ældre. De to typer af boliger etableres i hver deres fløj henholdsvis øst og vest for fælleshuset, som bliver den samlende enhed i boligkomplekset. "Som udgangspunkt har vi ønsket 10 boliger af hver type, men de er indrettet fleksibelt, så en ældrebolig eksempelvis kan få status som døgndækket plejebolig, hvis der opstår et større behov for disse i området," siger Karsten Bjerregaard. Hver af de to boligfløje bliver hesteskoformet med åbning mod fælleshuset og attraktive gårdhavemiljøer. Der skabes to sansehaver, som med rindende vand, blomster og planter spiller på syns-, lugte-, føle- og høresansen.     Både Horsens Kommune og NCC har stor erfaring med opførelse og indretning af ældre- og plejeboliger, og deres fælles viden på området kommer det nye byggeri til gavn.  "Hver bolig bliver på cirka 50 kvadratmeter og indrettes med optimale adgangsforhold for ældre og gangbesværede både ude og inde. De 10 plejeboliger bliver endvidere indrettet, så plejepersonalet får gode arbejdsforhold i alle rum," siger projektleder Sten Haudrum, NCC. Fælleshus beboere og personale Boligfløjene og fælleshuset bygges i betonelementer og skalmures med røde sten, som brydes af store vinduespartier. Taget beklædes med røde tegl. "Langs boligerne bliver der overdækkede gangarealer, så beboerne og personalet kan bevæge sig mellem boligerne og fælleshuset under tag," siger Sten Haudrum. Fælleshuset bliver hjertet i boligkomplekset, og det bliver også åbent for områdets øvrige beboere. Her kan de ældre møde hinanden eller andre lokale borgere, og der bliver mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Områdets kommunale hjemmepleje får også hjemme i fælleshuset, hvor er etableres personalerum og mødelokale. "En brugergruppe valgt af områdets beboere har været med på råd gennem hele projektet, og de er kommet med mange gode forslag om indretning og anvendelse af boligerne og fælleshuset, som vi ser frem til at tage i brug," siger Karsten Bjerregaard.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner