Råhus-entreprisen på Nordfløjen – sikkerhed er et fælles ansvar

Læse original

Daglig dialog og fokus på kommunikation har været afgørende parametre i
arbejdet med at fastholde et sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen ved
Rigshospitalets nye Nordfløj

Det er ikke kun byggetekniske erfaringer, som NCC kan trække ud af den travle byggeplads, der udgør den omfattende råhus-entreprise på Blegdamsvej. I marts måned rundede byggeriet en flot milepæl. De sidste 365 dage har der ikke ikke har været én eneste ulykke i forbindelse med entreprisen.

Ifølge Ulrich Matras Jensen, Afdelingschef for Beton og Råhus Øst hos NCC, skyldes det flotte resultat en fælles disciplineret indsats fra medarbejdernes side.

”At vi har kunnet få ulykkesfrekvensen ned på nul er en positiv effekt af, at vi har være gode til at identificere og udbedre de sikkerhedsrisici, som kan opstå. Det gode resultat falder uden tvivl tilbage på medarbejderne, der har været ildsjæle og været gode til at indrapportere tæt-på hændelserne til vores arbejdsmiljøkoordinator. Bygherrens sikkerhedskoordinering har uden tvivl også spillet en væsentlig rolle”.

Sikkerhed og kommunikation

Anskuer man den zig-zag formede betonkonstruktion af Rigshospitalets nye Nordfløj, er det tydeligt, at her er tale om et byggeri med en stor grad af kompleksitet. Bygningens geometri, der er med til at mindske afstandene på hospitalet, gør at der er mange specialiserede og forskelligartede opgaver i spil.

”Når der arbejdes med flere forskellige råhus-discipliner samtidigt, så som insitu-beton, elementmontage, opspænding af betondæk og stålmontage gør det, at koordineringen på pladsen også bliver kompleks. Det stiller nogle høje krav til sikkerheden og derved også til kommunikationen. Her har den løbende dialog med medarbejderne om, hvad den komplekse arbejdsplads stiller af krav til sikkerheden, været afgørende for det gode resultat”, udtaler Ulrich Matras Jensen.

Ugentlige infomøder med hovedvægt på sikkerhed

Det har ifølge Ulrich gjort en forskel at få italesat sikkerheden på byggepladsen ved de ugentlige sikkerhedsmøder. Den gode kommunikation mellem medarbejderne på byggepladsen kan ifølge Ulrich ses direkte på ulykkesfrekvensen.

”Hver fredag morgen blev der afsat tid til at gennemgå tæt-på hændelser, nye tiltag og sikkerhedsrisiko, samt en sikkerhedsmæssig evaluering af ugen. Det har uden tvivl gjort, at vi har fået skabt en fællesskabsfølelse, og at alle har taget ansvar for at opretholde den sikre arbejdsplads”, udtaler Ulrich Matras Jensen.  

NCC påbegyndte byggeriet af råhus-entreprisen på Nordfløjen på Rigshospitalet i februar 2015, og det forventes, at den sidste del af råhusentreprisen afleveres i september 2017, hvor gangbroen mellem Nordfløjen og det eksisterende byggeri skal stå færdig.

Nordfløjen vil, når den står helt færdig i januar 2018, omfatte 33 operationsstuer og 212 en-sengsstuer, hvor nogle vil kunne slås sammen og fungere som to-sengsstuer ved særlige behov. 


Solid erfaring med hospitalsbyggerier

NCC har en solid erfaring med opførelse af hospitaler og har over de seneste år bl.a. været med til opførelsen af

  •  Råhuset på Viborg Sygehus for Region Midt
  •  Udbygning af Horsens Sygehus for Region Midt
  •  Udbygning af Åbenrå Sygehus
  •  Psykiatrien i Esbjerg
  •  Råhuset på Herlev Hospital

Strålekapaciteten på Skejby Sygehus forud for det samlede DNU-projekt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Trine Leth, NCC i Danmark A/S, telefon 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Hurtige fakta

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsselskaber i Nordeuropa. Med Norden som vores hjemmemarked og med fokus på bæredygtige løsninger er vi til stede i hele værdikæden: Vi udvikler og bygger bæredygtige boliger og erhvervsejendomme, vi udfører anlægsarbejde, opfører industrielt byggeri og offentligt byggeri samt anlægger veje og anden infrastruktur.
Tweet dette