Refshaleøen: Ny spirekasse for grøn byudvikling

Læse original

Vinderprojekt i klimakonkurrence foreslår totalløsning, som revitaliserer dele af Refshaleøen i København. Projektet blev kåret ved afslutningen på sidste uges Vinterakademi om cirkulær økonomi.

I det ugelange Vinterakademi dystede 41 studerende og nyuddannede indenfor byggeri og byudvikling i tværfaglige grupper om at inspirere byggebranchen til at gå nye veje og inddrage bæredygtige løsninger i renovering og transformation af bygninger og byområder.

Vinderprojektet var et inspirerende eksempel på, hvordan man kan udvikle og give plads tilgrønne byrum, inddrage genanvendelige byggematerialer og udnytte de eksisterende bygninger for at forbedre miljøet og skabe bæredygtig byudvikling.

Opgaven bestod i at komme med forslag til, hvordan der kan pustes nyt liv i en gammel kedelsmedje på Refshaleøen. Vinderne gik endnu videre ved at tænke hele området ind i løsningen og fremlagde en tidslinje for, hvordan udviklingen gradvis kunne ske gennem de kommende 8- 10 år.

”Det er et meget inspirerende projekt, de unge har lavet, og det viser værdien i at tænke på tværs af faglighed og rundt om alle aspekter af byfornyelse. Det er sådan, vi kommer til at forny branchen. Nye løsninger kræver mindre kassetænkning og modet til at lære af hinanden,” siger Vibeke Grupe Larsen, bæredygtighedschef i NCC.

Ifølge Vibeke Grupe Larsen er Vinterakademiet et initiativ, der nok er lille i skala, men visionært i sit perspektiv.

Refshaleøen bliver det nye bæredygtige frirum
Det utraditionelle initiativ har da også båret frugt i form af innovative løsninger. Vinderne af
Vinterakademiet har udviklet et koncept, hvor den gamle smedje får en ny funktion, så den i samspil med omgivelser og mennesker kan skabe et socialt og bæredygtigt frirum, hvor man både kan leve, lege og arbejde. Ud over vinderteamet bidrog de andre grupper også med spændende bud, hvor fokus ligeledes var på at indtænke genbrug af byggematerialer, brug af flytbare bygningmoduler og inddragelse af borgerne i bygnings- og byudviklingsprocesserne.

”Det afgørende for at løse klimaudfordringen er, at vi får de studerende og unge professionelle i byggeriet i spil. De har ofte en større åbenhed for at tænke nyt og ud af boksen, noget der er brug for i en kompleks branche som byggeriet, der har en stor udfordring foran sig i at omstille til en mere grøn og bæredygtig produktion og praksis. Vinterakademiets deltagere bragte både en stor gejst og en høj faglighed med ind i projektet. Det var fantastisk inspirerende at opleve,” siger Synnøve Kjærland fra CONCITO om deltagerne på Vinterakademiet.

Bag Vinterakademiet står CONCITO, NCC og Center for Bygningsbevaring, og projektet er støttet af GI (Grundejernes Investeringsfond).

Kåringen fandt sted i det DGNB-certificerede Gladsaxe Company House, hvor NCC’s danske hovedsæde hører til.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links