Regnskab: Basis for optimisme hos NCC

Report this content

Markedet er præget af hård konkurrence og lange beslutningsprocesser. Men aktivitetsniveauet er fornuftigt, og NCC oplever basis for optimisme for den kommende tid.

I Danmark havde NCC i første halvår 2012 en omsætning på 2.723 mio. kr., hvilket er godt 750 mio. kr. over første halvår 2011. Ordreindgangen var på 1.832 mio. kr. mod 2.600 mio. kr. i første halvår 2011. Ordrebeholdningen er på 2.961 mio. kr. og ligger dermed 18 % lavere end samme periode 2011. Driftsresultatet var 90 mio. kr. (3,3 %) i første halvår mod 10 mio. kr. (0,5 %) i første halvår 2011.

NCC Construction Danmark realiserede i første halvår 2012 en nettoomsætning på 1.342 mio. kr. og et driftsresultat på 70 mio. kr. (5,2 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 1.212 mio. kr. og et driftsresultat på 61 mio. kr. (5,0 %). Ordreindgangen i første halvår 2012 beløb sig til 929 mio. kr., som sammenlignet med første halvår 2011 er et fald på ca. 650 mio. kr.

Klaus Kaae afløste den 25. juni 2012 Torben Biilmann som administrerende direktør for NCC Construction Danmark A/S.

”Første halvår 2o12 har været et godt halvår for NCC Construction. Vi har oplevet vækst i vores omsætning og i vores indtjening. Desværre er ordreindgangen ikke fulgt med. Jeg kan konstatere, at vi ligger ca. 650 mio. kr. under samme periode sidste år. Vi oplever fortsat, at der er en positiv og god aktivitet i markedet, og at der er projekter nok at regne på, men samtidig ser vi også, at de afgørende beslutningsprocesser på store og mellemstore projekter tager længere tid i dag,” siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Danmark A/S.

”Vores forøgede fokus på byggepladssikkerhed i første halvår viser en god og positiv udvikling. Arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne på byggepladserne har alle gjort en stor helhjertet indsats,” siger Klaus Kaae.

NCC Bolig oplever flere positive tendenser i markedet, der giver basis for optimisme. Boligmarkedet i Danmark er dog fortsat præget af væsentlige udfordringer i form af et lavt aktivitetsniveau.

”Vi ser, at boligkøberne er blevet mere aktive i det seneste kvartal,” siger adm. direktør Torben Modvig fra NCC Bolig. ”Det gælder på tværs af projektbeliggenheder, men særligt Fem Søstre i Vejle og Havnevigen på Islands Brygge i København oplever fin efterspørgsel”.

Lejlighederne på Havnevigen, der blev lanceret i andet kvartal, er blevet godt modtaget. Blandt de kommende lejlighedsprojekter med central beliggenhed og kvaliteter ud over det sædvanlige er Krøyers Plads i København, der også forventes at blive positivt modtaget af markedet.

NCC Property Development har i første halvår afleveret lejemål i nyopførte byggerier på mere end 47.000 m2, hvoraf langt hovedparten er kontorlejemål i København og Aarhus. ”Vi oplever fortsat en træghed i beslutningsprocessen om at indgå nye lejekontrakter i attraktive, bæredygtige og miljøvenlige byggerier – især fra private virksomheder – men antallet af interesserede lejere har været stigende i det seneste kvartal, og vi forventer, at det vil påvirke udlejningen positivt i andet halvår. For butikslejemål gælder fortsat en meget stor tilbageholdenhed begrundet i det lave privatforbrug – i særdeleshed på længerevarende forbrugsgoder,” siger adm. direktør Nikolaj Hertel fra NCC Property Development A/S.

NCC Roads har realiseret et resultat i andet kvartal 2012, der er svagere end i 2011. ”De væsentligste årsager hertil er en skærpet konkurrence i asfaltmarkedet samt vigende mængder i råstofmarkedet. Disse to negative forhold modvirkes delvist af et positivt bidrag fra enkelte nye aktiviteter,” siger adm. direktør Thomas Rask Jensen fra NCC Roads A/S.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Jan-Juni 2012 Jan-Juni 2011 Helår 2011
Ordreindgang 1.832 mio. kr. 2.600 mio. kr. 5.152 mio. kr.
Ordrebeholdning 2.961 mio. kr. 3.624 mio. kr. 3.321 mio. kr.
Nettoomsætning 2.723 mio. kr. 1.966 mio. kr. 4.828 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 90 mio. kr. 10 mio. kr. 71 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT %) 3,3 % 0,5 % 1,5 %
Investeret kapital 3.149 mio. kr. 3.051 mio. kr. 2.754 mio. kr.
Antal ansatte 2.094 personer 2.092 personer 2.204 personer

Regnskabstal for NCC Construction Danmark A/S:

Millioner kroner Jan-Juni 2012 Jan-Juni 2011 Helår 2011
Ordreindgang 929 mio. kr. 1.583 mio. kr. 3.043 mio. kr.
Nettoomsætning 1.342 mio. kr. 1.212 mio. kr. 2.770 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 70 mio. kr. 61 mio. kr. 139 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
5,2 % 5,0 % 5,0 %

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau, men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC-koncernen:

Millioner kroner Jan-Juni 2012 Jan-Juni 2011 Helår 2011
Ordreindgang 22.746 mio. kr. 25.376 mio. kr. 47.733 mio. kr.
Nettoomsætning 20.416 mio. kr. 17.828 mio. kr. 43.335 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 324 mio. kr. 221 mio. kr. 1.664 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
1,6 % 1,2 % 3,8 %

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Arne Becker, direktør for Kommunikation, NCC Construction Danmark A/S, telefon 24 88 74 70

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 5,2 mia. kroner og cirka 2 200 ansatte.

Tags: