Regnskab: En blandet start på året for NCC

Report this content
Læse original

Den ekstraordinært lange vinter har sat sit præg på omsætningen i NCC i Danmark, men ordrebeholdningen er god.

I Danmark havde NCC i første kvartal 2013 en omsætning på 891 mio. kr., hvilket er ca. 504 mio. kr. mindre end i samme periode 2012. Ordreindgangen var på 2.256 mio. kr. mod 783 mio. kr. i første kvartal 2012. Ordrebeholdningen er på 4.636 mio. kr. og ligger dermed 44 % højere end i første kvartal 2012. Driftsresultatet var -83 mio. kr. (-9,3 %) mod 0 mio. kr. (0,0 %) i samme periode 2012.

Resultatet for første kvartal påvirkes i nogen grad af den lange vinter, som har bremset aktiviteten i NCC Roads. Hertil kommer, at udviklingsforretningerne i NCC Property Development og NCC Bolig har afleveret færre kvadratmetre i årets tre første måneder end i første kvartal 2012.

God ordrebeholdning og godt resultat i NCC Construction
NCC Construction Danmark A/S realiserede i første kvartal 2013 en nettoomsætning på 667 mio. kr. og et driftsresultat på 34 mio. kr. (5,2 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 608 mio. kr. og et driftsresultat på 32 mio. kr. (5,2 %). Ordreindgangen i første kvartal 2013 beløb sig til 1.871 mio. kr., som sammenlignet med samme periode i 2012 er en stigning på ca. 1.400 mio. kr.

Ordrebeholdningen i NCC Construction påvirkes positivt af ordren på Byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen. Sammen med kvartalets øvrige ordrer betyder det, at ordrebeholdningen i NCC Construction ligger markant over tidligere års niveau.

”Vi er særdeles tilfredse med både resultatet for første kvartal og ordreindgangen. Ordrebeholdningen giver en god bund for vores aktiviteter i de kommende år,” siger adm. direktør Klaus Kaae, NCC Construction Danmark.

God interesse for NCC Property Developments projekter hos investorer og lejere
Markedet for erhvervsejendomme er stadig på et lavt niveau, men NCC Property Developments danske forretning oplever en god interesse fra investorer for de projekter, som er under opførelse eller på projektstadiet.

”Vi er løbende i dialog med investorer, som er interesserede i vores Company House-projekter med gode lejere og på gode beliggenheder. Også blandt lejere er der god interesse for vores kontorlokaler, som giver virksomhederne en forbedret konkurrenceevne takket være lavere omkostninger og et bedre image ved at bo i bæredygtige lokaler,” siger adm. direktør Marius Møller, NCC Property Development.

I første kvartal afleverede NCC Property Developments forretning i Danmark et nyt domicil til Atea i Aarhus.

Vinteren har sat sit præg hos NCC Roads
Hos NCC Roads har den ekstraordinære lange vinter sat sit præg på aktivitetsniveauet. Det har været nødvendigt at udskyde planlagte arbejder, indtil vejret blev bedre. Kvartalet påvirkes også af, at vejserviceaftalerne med Vejdirektoratet ikke blev forlænget, og derfor udløb med udgangen af 2012.

NCC Roads er dog tilfredse med en god ordrebeholdning, hvor den største enkeltstående opgave er motortrafikvejen fra Tuse til Vig på Sjællands Odde.

Arbejdet med opbygning af det nye forretningsområde NCC Recycling forløber planmæssigt. Pladsen i Kolding er i fuld gang, mens pladsen i Odense er under opbygning og forventes klar i andet kvartal 2013.

Fornuftig salgsaktivitet i NCC Bolig

Havnevigen på Islands Brygge i København fortsætter med at være et attraktivt projekt for boligkøbere. Salget af lejligheder i det andet lejlighedstårn på Havnevigen blev startet i februar – lidt tidligere end planlagt.

På Krøyers Plads i det centrale København er de indledende arbejder i gang forud for byggeriet af de første 38 lejligheder – også her opleves en stor interesse for boligerne. Det samme gælder i Farum, hvor de indflytningsklare lejligheder i Golf Residence sælger fornuftigt. Og på Fem Søstre i Vejle er der fortsat god interesse for det fjerde tårn, som er under opførelse.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Jan.-mar. 2013 Jan.-mar. 2012 Helår 2012
Ordreindgang 2.256 mio. kr. 783 mio. kr. 4.760 mio. kr.
Ordrebeholdning 4.636 mio. kr. 3.217 mio. kr. 3.107 mio. kr.
Nettoomsætning 891 mio. kr. 1.395 mio. kr. 5.743 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) -83 mio. kr. 0 mio. kr. 254 mio. kr.
Driftsmarginal (EBIT %) -9,3 % 0,0 % 4,4 %
Investeret kapital 3.182 mio. kr. 2.877 mio. kr. 3.014 mio. kr.
Antal ansatte 1.871 pers. 1.931 pers. 2.239 pers.

Regnskabstal for NCC Construction Denmark:

Millioner kroner Jan.-mar. 2013 Jan.-mar. 2012 Helår 2012
Ordreindgang 1.871 mio. kr. 471 mio. kr. 2.809 mio. kr.
Nettoomsætning 667 mio. kr. 608 mio. kr. 2.902 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 34 mio. kr. 32 mio. kr. 161 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
5,2 % 5,2 % 5,6 %

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau, men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC-koncernen:

Millioner kroner Jan.-mar. 2013 Jan.-mar. 2012 Helår 2012
Ordreindgang 10.262 mio. kr. 9.844 mio. kr. 47.643 mio. kr.
Nettoomsætning 8.864 mio. kr 8.951 mio. kr 48.897 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) -191 mio. kr. -117 mio. kr. 2.152 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
-2,2 % -1,3 % 4,4 %

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Thomas Als Christensen, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction Danmark A/S, telefon 27 88 20 28

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

Tags: