Regnskab: Et halvår i medvind for NCC i Danmark

Læse original

Halvårsregnskabet fra NCC i Danmark viser fortsat fremgang og afspejler den positive udvikling i dansk økonomi. Det øger behovet for ny infrastruktur, kontorer og boliger, både nybyggede og energirenoverede.

NCC i Danmark nåede en omsætning i første halvår 2015 på 3,1 mia. kr., hvilket er en fremgang på 31 % i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen steg endnu mere. Den kom op på 98 mio. kr. mod 39 mio. kr. i første halvår 2014. Ordrebeholdningen vokser fortsat og er efter en ordretilgang på 2,9 mia. kr. i første halvår nu oppe på 6,6 mia. kr.

”Det er et halvår, vi kun kan være tilfredse med. Når den danske økonomi kommer op i gear som nu, mærker vi det med det samme i alle fire forretningsområder. Vi er især glade for at se en øget efterspørgsel efter bæredygtige løsninger,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction.

Gladsaxe Company House, som NCC selv bor i, har netop modtaget guld efter bæredygtighedsordningen DGNB. Bygningen er udviklet og bygget af NCC for PensionDanmark.

Fremgang i klimaløsninger
Håndtering af klimaforandringer præger entreprenør- og anlægsaktiviteterne i NCC Construction.  På anlægssiden blev der i det forgangne kvartal igangsat flere projekter til at begrænse skaderne af øgede regnvandsmængder – og i entreprenørforretningen udgør energirenovering af ældre beboelsesområder en stor del af ordrebeholdningen.

Ordreindgangen i første halvår faldt til 1,7 mia. kr. fra et ekstraordinært højt niveau på 2,2 mia. kr. kr. i samme periode i fjor. Ordrebeholdningen ligger fortsat meget højt og er nu på 4,6 mia. kr. Indtjeningen voksede 14 % til 111 mio. kr., mens driftsmarginalen (EBIT) var 6,0 %

”Vi er inde i en periode med generel pæn vækst og hvor kunderne efterspørger mange af de løsninger, vi har stærke kompetencer i.. Det gælder indenfor klimatilpasning, men også for eksempel opførsel og bæredygtighedscertificering af sunde og moderne boliger og kontorer,” siger administrerende direktør Klaus Kaae.

Stort behov for lejligheder
NCC Bolig oplevede solid efterspørgsel efter projektboliger i København i årets andet kvartal. Interessen kommer primært fra børnefamilier og voksne par, hvor børnene er flyttet hjemmefra.

I juni blev to nye ejerlejlighedsprojekter lanceret; Fælledudsigten og Lindealléen. Lindealléen er NCCs sidste boligprojekt i Ullerødbyen i Hillerød, og rummer i alt 76 ejerlejligheder. Fælledudsigten er en del af udviklingen af Arenakvarteret i Ørestad Syd, og første etape af projektet omfatter 48 lejligheder. I samme kvarter gik byggeriet af de første 28 rækkehuse i Fælledhusene i gang.

Endelig startede byggeriet af det sidste ejerlejlighedstårn i de Fem Søstre i Vejle med 48 lejligheder.

Guld til Company House
I andet kvartal solgte og afleverede NCC Property Development Zenit Company House i Aarhus og Vallensbæk Company House, i alt 14.000 m2 til PKA. Der blev i kvartalet gennemført udlejninger i Company House® Flintholm, Vallensbæk, Gladsaxe og Zenit.

De positive tendenser i markedet afspejles ved stigende kunde pipeline. Flere store kunder er i markedet til domiciler eller som hovedlejer i nye Company House®. Der er fortsat en stor investor interesse for NCC Property Developments projekter i Aarhus og København.  Gladsaxe Company House blev i kvartalet som den første i Norden tildelt den højeste status, Guld, inden for bæredygtighedscertificeringen DGNB. Huset er udviklet af NCC Property Development og solgt til PensionDanmark.

God aktivitet på vejene
NCC Roads, som er inddelt i sektorerne Asfalt, Råstoffer og Vejservice, oplevede hård konkurrence i 1. halvår 2015. Aktivitetsniveauet var dog i alle sektorer tilfredsstillende.

I Asfalt blev ordremængden øget, og resultatet for 1. halvår lå på niveau med året før. På Vestfyn blev arbejdet med at udvide motorvejen fra to til tre spor afsluttet som planlagt og to store entrepriser i lufthavnene i Rønne og Kastrup blev indgået.

I Råstoffer blev volumen i 2. kvartal 2015 øget sammenlignet med sidste år – især på grund af de store infrastrukturprojekter i og omkring København, primært Ringstedbanen og metrobyggeriet, samt til de forberedende anlægsarbejder til Femern-forbindelsen.

Vejserviceaktiviteterne lå på niveau med sidste år med en tendens til en lille stigning i 2. kvartal 2015. Blandt andet lykkedes det at vinde kontrakten med vedligeholdelse på Storebæltsbroen. Den positive tendens i arbejdet med arbejdsulykker er fastholdt.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner April-juni. 2015 April–juni 2014 1.halvår 2015 1.halvår 2014 Helår 2014
Ordreindgang 1.490 1.989 2.895 3.219 6.619
Ordrebeholdning 6.644 6.450 6.644 6.450 6.402
Nettoomsætning 1.670 1.456 3.079 2.347 6.209
Driftsresultat (EBIT) 116 110 98 39 351
Driftsmarginal
(EBIT %)
6,9 % 7,6 % 3,2 % 1,7 % 5,7 %
Antal ansatte 2.160 2.040 2.160 2.040 2.086

Regnskabstal for NCC Construction Denmark:

Millioner kroner April-juni. 2015 April–juni 2014 1.halvår 2015 1.halvår 2014 Helår 2014
Ordreindgang 779 1.496 1.724 2.187 4.579
Nettoomsætning 965 794 1.866 1.538 3.549
Driftsresultat (EBIT) 60 55 111 97 231
Driftsmarginal
(EBIT %)
6,3 % 6,8 %    6,0 %    6,3 %    6,5 %

Regnskabstal for NCC AB:

Millioner kroner April-juni. 2015 April–juni 2014 1.halvår 2015 1.halvår 2014 Helår 2014
Ordreindgang 12 631 14 301 23 242 25 442 50 301
Nettoomsætning 11 342 11 145 20 239 19 428 46 603
Driftsresultat (EBIT) 518 566 390 429 2 134
Driftsmarginal
(EBIT %)
4,6 % 5,0 %    1,9 %    2,2%    4,6 %

For yderligere informationer kontakt venligst:

Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links