Regnskab: Fornuftigt første halvår for NCC i Danmark

Læse original

Et stærkt andet kvartal fulgte efter et svagt første kvartal for NCC i Danmark, som melder om fornuftig aktivitet inden for alle de fire forretningsområder.

Danmark havde NCC i første halvår 2013 en omsætning på 2.159 mio. kr., hvilket er ca. 564 mio. kr. mindre end i samme periode 2012. Faldet i omsætningen og driftsresultatet skyldes blandt andet, at NCC i første halvår 2012 afleverede en fuldt udlejet kontorejendom i Gladsaxe. Ordreindgangen var på 3.813 mio. kr. mod 1.832 mio. kr. i første halvår 2012. Ordrebeholdningen er på 4.962 mio. kr. og ligger dermed 68 % højere end på samme tidspunkt i 2012. Driftsresultatet var 30 mio. kr. (1,4 %) mod 90 mio. kr. (3,3 %) i samme periode 2012.

Godt gang i byggeri og anlæg

NCC Construction Danmark A/S realiserede i første halvår 2013 en nettoomsætning på 1.368 mio. kr. og et driftsresultat på 75 mio. kr. (5,5 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 1.342 mio. kr. og et driftsresultat på 70 mio. kr. (5,2 %). Ordreindgangen i første halvår 2013 beløb sig til 2.611 mio. kr., som sammenlignet med samme periode i 2012 er en stigning på ca. 1.682 mio. kr.

”Det er tilfredsstillende, at vi oplever en lille vækst i vores indtjening for NCC Construction i årets første seks måneder sammenlignet med niveauet sidste år,” siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Danmark.

Ordreindgangen i andet kvartal var på 740 mio. kr., hvilket fastholder ordrebeholdning på et højt niveau. Dette skyldes primært ordren på byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen, som NCC Construction fik i første kvartal 2013.

”Vi oplever, at markedssituationen er præget af offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur, nye sygehuse og energiprojekter. Dertil kommer stigende aktivitet i vækstområderne, København og Aarhus – her også drevet af øget privat investeringslyst i særligt boligprojekter,” siger Klaus Kaae.

God aktivitet på og omkring vejene
Den lange vinter betød, at NCC Roads kom lidt senere i gang end normalt, hvilket satte sit præg på aktiviteten i årets første måneder, men i andet kvartal har der været fuld fart på aktiviteten.

En del af aktiviteten i NCC Roads kommer fra de omkring 10 funktionskontrakter, som man har i forskellige kommuner. Især de to nyeste kontrakter bidrager positivt til aktiviteten.

I slutningen af 2012 vandt NCC Roads to store funktionskontrakter i Skanderborg og Sorø kommuner. Begge steder er man i fuld gang med at sikre, at borgerne i de to kommuner får gode veje at køre på.

Godt salg i boligprojekter
NCC Bolig fortsatte i andet kvartal salget af boligerne på Krøyers Plads i København. I juni var der salgsstart på den sidste etape af boligerne. De indledende arbejder til byggeriet af første etape er allerede godt i gang.

Der er stadig en stor købelyst på projekterne i København – Havnevigen og Krøyers Plads. Der er rigtig mange besøgende på åbent hus-arrangementerne, og salget af lejlighederne går godt.

I Hillerød nord for København har NCC Bolig igangsat byggeriet to etaper af Solbærhaven og Hindbærhaven. Disse to rækkehus-etaper vil være klar til indflytning i slutning af året.

Fornuftig udlejning af og interesse for erhvervslokaler
Udlejningen af erhvervslejemål hos NCC Property Development (NCC PD) forløber planmæssigt. I 2013 har NCC PD fået færdigudlejet tre færdiggjorte projekter. Ligesom udlejning af igangværende projekter også kører fornuftigt.

NCC PD følger den plan, som man har lagt for året – både hvad angår udlejninger og igangsætning af nye projekter. Interessen fra investorerne er stadig gunstig, og der er en god dialog med dem omkring kommende og nystartede projekter.

NCC PD forventer ikke store ændringer i markedssituationen i den kommende tid. Forventningen er, at markedet vil holde sig på det nuværende niveau i den kommende tid uden større udsving i lejepriser og investorernes krav til afkast.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Jan.-Juni 2013 Jan.-Juni 2012 Apr.-Juni. 2013 Apr.-Juni. 2012 Helår 2012
Ordreindgang 3.818 1.832. 1.557 1.049 4.760
Ordrebeholdning 4.962 2.961. 4.962 2.962 3.107
Nettoomsætning 2.159 2.723. 1.268. 1.328. 5.743
Driftsresultat (EBIT) 30 90 113 90. 254
Driftsmarginal (EBIT %) 1,4 3,3 8,9 6,8 4,4
Investeret kapital 3.212 3.145 3.212 3.145 3.014
Antal ansatte 2.048. 2.094 2.048 2.094 2.239.

Regnskabstal for NCC Construction Danmark:

Millioner kroner Jan.-Juni 2013 Jan.-Juni 2012 Apr.-Juni. 2013 Apr.-Juni. 2012 Helår 2012
Ordreindgang 2.611 929 740 458 2.809
Nettoomsætning 1.368 1.342 701 734 2.902
Driftsresultat (EBIT) 75 70. 41 38 161
Driftsmarginal
  (EBIT %)
5,5 5,2 5,8 5,2 5,6

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau, men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC-koncernen:

Millioner kroner Jan.-Juni 2013 Jan.-Juni 2012 Apr.-Juni. 2013 Apr.-Juni. 2012 Helår 2012
Ordreindgang 25.761 22.746 15.499 12.902. 47.643
Nettoomsætning 20.644 20.416 11.780 11.465. 48.897
Driftsresultat (EBIT) 262. 312 453 429 2.168
Driftsmarginal
  (EBIT %)
1,3 1,5 3,9 3,7 4,4

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Thomas Als Christensen, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction Danmark A/S, telefon 27 51 08 00

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links