Regnskab: Gode takter trods hårdt marked

Report this content

NCC oplever i Danmark fortsat en hård konkurrence og lange beslutningsprocesser, men både omsætning og indtjening er øget.

I Danmark havde NCC i 2012 en omsætning på 5.743 mio. kr., hvilket er ca. 915 mio. kr. mere end i 2011. Ordreindgangen var på 4.760 mio. kr. mod 5.152 mio. kr. i 2011. Ordrebeholdningen er på 3.107 mio. kr. og ligger dermed 6 % lavere end i 2011. Driftsresultatet var 254 mio. kr. (4,4 %) mod 71 mio. kr. (1,5 %) i 2011.

NCC Construction Denmark realiserede i 2012 en nettoomsætning på 2.902 mio. kr. og et driftsresultat på 161 mio. kr. (5,6 %) – mod en omsætning sidste år på 2.770 mio. kr. og et driftsresultat på 139 mio. kr. (5,0 %). Ordreindgangen i 2012 beløb sig til 2.809 mio. kr., som sammenlignet med samme periode i 2011 er en nedgang på ca. 234 mio. kr.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi går ud af 2012 med en fortsat positiv udvikling i både omsætning og indtjening. Vi oplever stadig, at markedet giver god grund til at tro på fremtiden, uden at vi af den grund forventer en markant udvikling i 2013. Beslutningsprocesserne er fortsat meget lange, men vi oplever, at vi har en god dialog med de kunder, der er i markedet,” siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Denmark.

”Vores skarpe fokus på arbejdsmiljøet i NCC Construction Denmark har haft en tydelig effekt. Vi har oplevet en markant forbedring af vores ulykkesstatistik. Det skyldes, at vi har formået at påbegynde en ændring af vores kultur vedrørende sikkerhed blandt vores medarbejdere,” siger Klaus Kaae.

NCC Roads’ danske forretnings resultat i fjerde kvartal 2012 blev påvirket af en nedgang i volumen i både råstof- og asfaltmarkedet. Dette dels som en konsekvens af nedgang i markedsvolumen og dels som en konsekvens af, at produktionen blev lammet af vintervejret i store dele af december. ”Konkurrencesituationen fortsatte uændret med stort pres på prisen i såvel råstof-, asfalt- som vejservicemarkedet,” siger adm. direktør Thomas Rask Jensen fra NCC Roads A/S.

NCC Housings danske forretning afsluttede 2012 positivt trods tre salgsmæssigt udfordrende kvartaler. ”Vi oplever et København i boligmæssig bedring,” siger adm. direktør i NCC Bolig Torben Modvig. ”Det mærkes på vores igangværende projekter. I december afleverede vi de første 40 rækkehuse i Havnevigen, og der er fortsat god efterspørgsel i city.” Byggeriet af over 100 boliger er igangsat i hovedstaden i løbet af året, dels på Islands Brygge og dels på Krøyers Plads. Derudover bygges næsten 50 ejerlejligheder i Vejle, hvor interessen for Fem Søstre projektet stadig er stor. Aarhus er defineret som et strategisk indsatsområde for NCC Bolig, og organisationen er nu på plads til at udvikle attraktive boligprojekter.

NCC Property Developments danske forretning har i 2012 afsluttet og afleveret nyt hovedkontor til NNIT i Søborg samt Flintholm Company House på Frederiksberg. Der er sket udlejninger i Company Houses i Aarhus, Frederiksberg og København, samt en række mindre butiksudlejninger. Et domicilbyggeri til it-virksomheden ATEA i Aarhus er i fjerde kvartal solgt til en dansk pensionskasse.

Markedet har 2012 været præget af langsomme beslutninger hos flere lejere, hvilket betyder, at planlagte udlejninger i 2012 først kan realiseres i 2013. ”For at skabe forretning i et marked med høj arbejdsløshed og ledige lokaler er det afgørende for NCC Property Development, at vi kan tilbyde merværdi til vores kunder. Det gør vi blandt andet ved større fleksibilitet og lavere omkostninger pr. medarbejder og miljørigtige lejemål. Vores Company Houses er et godt udgangspunkt for at skabe merværdi for vores kunder, og dermed sunde, fremadrettede forretninger for os selv,” siger adm. direktør Marius Møller fra NCC Property Development.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Helår 2012 Helår 2011
Ordreindgang 4.760 mio. kr. 5.152 mio. kr.
Ordrebeholdning 3.107 mio. kr. 3.321 mio. kr.
Nettoomsætning 5.743 mio. kr. 4.828 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 254 mio. kr. 71 mio. kr.
Driftsmarginal (EBIT %) 4,4 % 1,5 %
Investeret kapital 3.014 mio. kr. 2.754 mio. kr.
Antal ansatte 2.216 pers. 2.204 pers.

Regnskabstal for NCC Construction Denmark:

Millioner kroner Okt.-Dec. 2012 Helår 2012 Okt.-Dec. 2011 Helår 2011
Ordreindgang 1.252 mio. kr. 2.809 mio. kr. 1.042 mio. kr. 3.043 mio. kr.
Nettoomsætning 840 mio. kr. 2.902 mio. kr. 893 mio. kr. 2.770 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 41 mio. kr. 161 mio. kr. 45 mio. kr. 139 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
4,9 % 5,6 % 5,1 % 5,0 %

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau, men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC-koncernen:

Millioner kroner Helår 2012 Helår 2011
Ordreindgang 47.643 mio. kr. 47.733 mio. kr.
Nettoomsætning 48.897 mio. kr 43.335 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 2.168 mio. kr. 1.664 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
4,4 % 3,8 %

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Thomas Als Christensen, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction Danmark A/S, telefon 27 88 20 28

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

Tags: