Regnskab: NCC i Danmark forbedrer indtjeningen

NCC i Danmark oplevede lavere ordreindgang i januar og februar

I Danmark havde NCC i første kvartal 2012 en omsætning på 1.395 mio. kr., hvilket er godt 700 mio. kr. over første kvartal 2011. Ordreindgangen var på 783 mio. kr. mod 1.227 mio. kr. i første kvartal 2011. Ordrebeholdningen er på 3.217 mio. kr. og ligger dermed 7,2 % lavere end første kvartal 2011. Driftsresultatet var 0 mio. kr. (0 %) i første kvartal mod et minus på 91 mio. kr. i første kvartal 2011.

Fremgangen i periodens omsætning og driftsresultat skyldes blandt andet afleveringen af en fuldt udlejet kontorejendom i Gladsaxe.

NCC Construction Danmark realiserede i første kvartal 2012 en nettoomsætning på 608 mio. kr. og et driftsresultat på 32 mio. kr. (5,2 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 579 mio. kr. og et driftsresultat på 28 mio. kr. (4,8 %). Ordreindgangen i første kvartal 2012 beløb sig til 471 mio. kr., som sammenlignet med første kvartal 2011 er et fald på ca. 400 mio. kr.

”Vores aktivitetsniveau i form af omsætningen for årets tre første måneder ligger lidt over niveauet i 2011, men vi har noteret os, at ordreoptaget i første kvartal ikke har været lige så stærkt som samme periode i 2011. Stort set hele forklaringen på afvigelsen ligger i, at et stort projekt kunne ordreregistreres i første kvartal 2011, og et tilsvarende projekt er ikke ”landet” i første kvartal 2012. Vi oplever dog fortsat en høj efterspørgsel på vores kompetencer og produkter i markedet,” siger adm. direktør Torben Biilmann fra NCC Construction Danmark A/S.

”Vi har i årets første måneder haft et skarpt fokus på sikkerhed på byggepladserne. Vores arbejdsmiljøorganisation har gjort en stor indsats, og vi begynder at kunne se resultaterne af arbejdet,” siger adm. direktør Torben Biilmann fra NCC Construction Danmark A/S.

NCC Bolig oplever stadig, at boligmarkedet i Danmark er præget af lav aktivitet, og det påvirker afsætningen. Der er dog lyspunkter i markedet i form af Fem Søstre i Vejle, hvor det fjerde tårn blev lanceret med godt resultat. I København blev sidste etape af rækkehusene på Havnevigen også fint modtaget af kunderne. ”Der er fortsat et marked for boligprojekter med kvaliteter ud over det sædvanlige og central beliggenhed. Det gør os optimistiske med hensyn til den fortsatte udvikling af Havnevigen, samt det kommende lejlighedsprojekt på Krøyers Plads,” siger adm. direktør Torben Modvig fra NCC Bolig A/S.

NCC Property Development har i marts måned afleveret en fuldt udlejet kontorejendom i Gladsaxe på knap 36.000 m2, som har påvirket resultatet i 1. kvartal. I årets første tre måneder er der indgået aftale om køb af Komponentværkstedet i Århus og indgået samarbejdsaftale om udvikling af British American-grunden i Gladsaxe. ”Udlejning af kontorejendomme er fortsat træg, men vi har i starten af 2012 oplevet stigende interesse fra brugere, der ønsker at flytte til moderne og effektive lokaler, som samtidig er miljøcertificeret. På markedet for udlejning og salg af butiksejendomme har vi i årets første tre måneder ligeledes oplevet stigende efterspørgsel fra lejetagere, men markedet er fortsat præget af tilbageholdenhed i privatforbruget,” siger adm. direktør Nikolaj Hertel fra NCC Property Development A/S.

NCC Roads har realiseret en aktivitet og et resultat i Q1 2012 på linje med samme periode i 2011. I første kvartal lancerede NCC Roads sit nye forretningsområde, NCC Recycling. ”Nyheden om vores satsning på genanvendelse af bygge- og anlægsaffald blev godt modtaget, og vi ser frem til at udvikle dette område, så vi kan bidrage til at løse nogle af fremtidens udfordringer med hensyn til råstoffer,” siger adm. direktør Thomas Rask Jensen fra NCC Roads A/S.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Jan-Mar 2012 Jan-Mar 2011 Helår 2011
Ordreindgang 783 mio. kr 1.227 mio. kr. 5.152 mio. kr.
Ordrebeholdning 3.217 mio. kr. 3.465 mio. kr. 3.321 mio. kr.
Nettoomsætning 1.395 mio. kr. 669 mio. kr. 4.828 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 0 mio. kr. -91 mio. kr. 71 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT %) 0 % -13,6 % 1,5 %
Investeret kapital 2.877 mio. kr. 2.907 mio. kr. 2.754 mio. kr.
Antal ansatte 1.931 personer 1.963 personer 2.204 personer

Regnskabstal for NCC Construction Danmark A/S:

Millioner kroner Jan-Mar 2012 Jan-Mar 2011 Helår 2011
Ordreindgang 471 mio. kr. 884 mio. kr. 3.043 mio. kr.
Nettoomsætning 608 mio. kr. 579 mio. kr. 2.770 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 32 mio. kr. 28 mio. kr. 139 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
5,2 % 4,8 % 5,0 %

Regnskabstal for NCC-koncernen:

Millioner kroner Jan-Mar 2012 Jan-Mar 2011 Helår 2011
Ordreindgang 9.844 mio. kr. 10.422 mio. kr. 47.733 mio. kr.
Nettoomsætning 8.951 mio. kr. 7.173 mio. kr. 43.335 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) -109 mio. kr. -236 mio. kr. 1.664 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
-1,2 % -3,3 % 3,8 %

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Torben Biilmann, adm. direktør, NCC Construction A/S, tlf. 40 32 19 27

Arne Becker, direktør for Kommunikation, NCC Construction Danmark A/S, tlf. 24 88 74 70

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på 5,2 mia. kroner og cirka 2 200 ansatte.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links