Regnskab: NCC i Danmark godt gennem 2011

NCC i Danmark oplevede i 2011 en vækst i ordrebehold­ningen og en stigning i ordreindgangen.

I Danmark havde NCC i 2011 en omsætning på 4.828 mio. kr. Det er en stigning på 4,0 % i forhold til 2010. Ordreindgangen var på 5.152 mio. kr. mod 4.919 mio. kr. i 2010. Ordrebeholdningen er 3.321 mio. kr. – en stigning på 9,9 % i forhold til 2010. Driftsresultatet var 71 mio. kr. (1,5 %). NCC har i Danmark ansat 2.204 personer.

NCC Construction Danmark realiserede i 2011 en nettoomsætning på 2.770 mio. kr. og et driftsresultat på 139 mio. kr. (5,0 %) – mod en omsætning i 2010 på 2.266 mio. kr. og et driftsresultat på 97 mio. kr. (4,3 %). Ordreindgangen i 2011 beløb sig til 3.043 mio. kr., som sammenlignet med 2010 er en stigning på 56 mio. kr., svarende til ca. 2 %.

"Jeg er tilfreds med, at NCC Construction kommer ud af 2011 med en profitabel vækst. Vi har realiseret en vækst på 22 % i omsætning, og vores EBIT-marginal er forbedret fra 4,3 % til 5,0 % takket være en robust strategi. Jeg ser det som et tegn på, at samarbejdet med vores kunder har fungeret godt i 2011, og at vi har formået at skabe det rette match mellem deres behov og vores produkter,” siger adm. direktør Torben Biilmann fra NCC Construction Danmark A/S.

”Et stort fokusområde i 2012 bliver for os sikkerhed på byggepladserne. Der er ingen tvivl om, at branchen som helhed kan blive bedre til at forebygge ulykker. I NCC vil vi gøre en stor indsats for at ligge i top med sikkerhed på byggepladsen,” siger adm. direktør Torben Biilmann fra NCC Construction Danmark A/S.

NCC Bolig har i 2011 været påvirket af det lave aktivitetsniveau på boligmarkedet og af et fald i boligpriserne på landsplan på 6,6 % i gennemsnit. Blandt de positive momenter i 2011 var, at NCC Bolig afleverede de første rækkehuse i Fairway Village på Farum Kaserne og igangsatte lejlighederne i Golf Residence. I København tog markedet så godt imod rækkehusene på Havnevigen, at byggeriet af de første 49 boliger blev igangsat i 2011. ”På basis af salgssuccesen har vi investeret yderligere i Islands Brygge Syd, og sammen med de øvrige NCC-selskaber i Danmark udvikler vi nu Krøyers Plads i København”, siger adm. direktør Torben Modvig fra NCC Bolig A/S. Resultatet for NCC Bolig påvirkes negativt af nedskrivninger på værdien af byggejord på i alt 85 mio. kr.

NCC Property Development har i 2011 afleveret et logistikcenter i Greve og et Company House i Skejby ved Århus. Begge indgår i årets resultat. Herudover har NCC PD solgt en kontorejendom, der er under opførelse i København. Dette salg indgår ikke i årets resultat. Trods et svært marked har NCC PD i 2011 færdiggjort og udlejet retailejendomme i Herredscentret i Hillerød og på Lyngby Hovedgade i Kgs. Lyngby samt udlejet og igangsat et 10.000 m2 byggeri i Skejby ved Århus og gennemført færdigudlejning af Company House Zenit i Aarhus og Company House Vallensbæk. ”Det fortsatte lave privatforbrug i særdeleshed på de længerevarende forbrugsgoder er mærkbart både på udlejning og salg af butiksejendomme,” siger adm. direktør Nikolaj Hertel fra NCC Property Development A/S.

NCC Roads har i 2011 oplevet en betydelig fremgang i volumen i råstofmarkedet og en mere moderat fremgang i volumen i asfaltmarkedet. Markedet for vejserviceydelser har udviklet sig positivt, idet flere kommuner har valgt at udlicitere opgaver, som hidtil har været varetaget af kommunale driftsafdelinger. I et meget konkurrencepræget marked har det været en udfordring at få de meget store stigninger på råvaren bitumen og i energipriserne dækket via de priser, der har kunnet opnås. ”En målrettet og dygtig indsats i hele organisationen har dog betydet, at der generelt har været god styring af omkostningerne. Alt i alt et udfordrende men tilfredsstillende forløb af 2011,” siger adm. direktør Thomas Rask Jensen fra NCC Roads A/S.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Helår 2011 Helår 2010
Ordreindgang 5.152 mio. kr. 4.949 mio. kr.
Ordrebeholdning 3.321 mio. kr. 3.022 mio. kr.
Nettoomsætning 4.828 mio. kr. 4.644 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 71 mio. kr. 95 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT %) 1,5 % 2,0 %
Investeret kapital 2.754 mio. kr. 2.709 mio. kr.
Antal ansatte 2.204 personer 2.198 personer

Regnskabstal for NCC Construction Danmark A/S:

Millioner kroner Okt. – dec. 2011 Helår 2011 Helår 2010
Ordreindgang 1.402 mio. kr. 3.043 mio. kr. 2.987 mio. kr.
Nettoomsætning 893 mio. kr. 2.770 mio. kr. 2.266 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 45 mio. kr. 139 mio. kr. 97 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
5,0 % 5,0 % 4,3 %

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC AB:

Millioner kroner Helår 2011 Helår 2010
Ordreindgang 47.733 mio. kr. 42.839 mio. kr.
Nettoomsætning 43.335 mio. kr. 38.533 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 1.664 mio. kr. 1.757 mio. kr.
Driftsmarginal
(EBIT %)
3,8 % 4,6 %

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Torben Biilmann, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 32 19 27

Arne Becker, direktør for Kommunikation, NCC Construction Danmark A/S, telefon 24 88 74 70

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 5 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links