Regnskab: Solidt halvår for NCC i Danmark

Læse original

Halvårsregnskabet fra NCC i Danmark er præget af fremgang og de mildere vinde, der blæser gennem dansk økonomi. Driftsresultatet i første halvår blev forbedret med 9 mio. kr. til 39 mio. kr.

Omsætningen for første halvår 2014 blev 2.347 mio. kr. for NCC i Danmark. Ordrebeholdningen vokser fortsat og er efter en ordretilgang på 3,2 mia. kr. nu oppe på 6,4 mia. kr.

”Første halvdel af 2014 har levet op til vores forventninger, og de bedre forhold i dansk økonomi afspejler sig i en fortsat voksende ordrebeholdning. Vi ser stigende aktivitet i alle fire forretningsenheder, det gælder både erhvervsejendomme, boliger og veje,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction Denmark.

NCC i Danmark består af fire forretningsområder: NCC Construction, NCC Roads, NCC Bolig og NCC Property Development. I det følgende uddybes udviklingen i dem hver især.

NCC Construction havde i første halvår en omsætning på 1.538 mio. kr. hvilket er 12 % højere end sidste år. Resultatet steg også – med 22 mio. kr. til 97 mio. kr. Det betød, at EBIT blev 6,3 % mod 5,5 % i første halvår 2013. Ordreindgangen i 2. kvartal 2014 var på 1.496 mio. kr. hvilket er 756 mio. kr. større end i 2. kvartal 2013. Dette betyder, at den samlede ordrebeholdning fortsat er på et højt niveau – nemlig 4,4 mia. kr.

”Vi ser en positiv udvikling i markedet, specielt indenfor nye boliger og energirenovering af boligbyggerier. Det er en meget glædelig udvikling, da det netop er her, vi til fulde kan bringe vores ekspertise som rådgivende entreprenør i spil,” siger Klaus Kaae.

NCC Property Development følger med udgangen af 2. kvartal budgettet som planlagt. I 2. kvartal er kontorhuset Vallensbæk Company House III, på 8.800 m2, igangsat. Det skal stå klar i maj 2015. Desuden er der som planlagt solgt jord samt en mindre retail-ejendom i Jylland. Generelt er erhvervstilliden positivt stigende, hvilket også afspejler sig i en stigende interesse fra markedet.

NCC Bolig mærker fortsat en solid efterspørgsel efter ejerlejligheder og rækkehuse i København. Yderligere ses en stigende aktivitet i efterspørgslen i Hovedstadsregionen og visse områder i provinsen. Der kunne således i årets 2. kvartal meldes udsolgt af lejligheder på Kridtholmen i Københavns Sydhavn samt rækkehuse i Regnbuen i Hillerød, Fairway Village i Farum og Sønderengen i Malling uden for Århus.

Der blev i 2. kvartal afleveret 125 boliger primært i Vejle og København. I begyndelsen af 3. kvartal afleveres yderligere 22 ejerlejligheder på Teglholmen i København.

Strategisk er fokus for NCC Bolig fortsat på København, hvor der arbejdes med indkøb af nye projekter til porteføljen i primært midt og midt-plus segmentet.

NCC Roads er kommet hurtigt fra start i 2014, da den milde vinter gjorde det muligt at starte sæsonen tidligt. Alle aktiviteter har derfor været i fuld gang i hele 2. kvartal, og der har været stor travlhed på alle fronter. På trods af en meget hård konkurrence på markedet for såvel råstoffer, asfalt som vejservice, så levede både aktiviteterne og produktionsmængderne op til forventningerne.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Klaus Kaae, administrerende direktør, NCC Construction Danmark, telefon 40 35 25 00
Louise Falborg, kommunikationskonsulent, NCC Construction, telefon 41 70 41 44

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia