Regnskab: Solidt udgangspunkt for forsat vækst i NCC

Læse original

Ordrebeholdningen i NCC Danmark var sidste år den største siden krisens start i 2007. Med et plus på 62 % ved udgangen af 2013 lå beholdningen markant over året før.

I Danmark nåede NCC i 2013 en omsætning på 4.889 mio. kr. mod 5.743 mio. kr. året før. Driftsresultatet var 206 mio. kr. mod 254 mio. kr. i 2012. Til gengæld endte året med det højeste niveau i ordreindgang og ordrebeholdning siden krisen i byggeriet satte ind i 2007. Ordreindgangen steg med 39 % til 6.623 mio. kr., mens ordrebeholdningen nåede op på 5.022 mio. kr. svarende til en stigning på 62 %.

”Samlet er det et resultat, der lover godt for fremtiden. Udviklingen i alle fire forretningsområder er positiv, og baseret på det, vi har i ordrebøger, begynder vi at tro på, at opsvinget kommer,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction.

NCC i Danmark består af fire forretningsområder: NCC Construction, NCC Roads, NCC Bolig og NCC Property Development. I det følgende uddybes udviklingen i dem hver især.

NCC Construction havde i 2013 en omsætning på 3.057 mio. kr. mod 2.902 mio. kr. i 2012. Resultatet viste fremgang med 11 % til 179 mio. kr. Det resulterede i en EBIT på 5,9 % mod 5,6 % året før. Ordreindgangen steg med 51 % til 4.249 mio. kr.

”Vi har haft en fortsat positiv udvikling sidste år og det er meget tilfredsstillende set i lyset af, at krisen endnu ikke har sluppet sit tag i byggeriet. Men vi holder stædigt fast i vores stærke fokus på risikostyring og stiller høje krav til de enkelte projekters rentabilitet. Det giver sunde projekter, der både er bygbare og tilgodeser for eksempel klima, energiforbrug og tilgængelighed,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction.

”Desværre ser vi, at det traditionelle byggeri generelt er bagud på produktivitet. Der skal tænkes nye tanker og vi kan se, at en øget brug af standardkoncepter i det offentlige byggeri kunne være en del af løsningen. Når man arbejder med et sæt af grundmoduler, er det stadig muligt at tilpasse bygningen til særlige behov og ønsker. Det har vi allerede gode erfaringer med i det private marked,” siger Klaus Kaae.

NCC Roads startede året stille rent produktionsmæssigt pga. den lange vinter. Siden kom der fart på, og godt sommervejr samt et rimeligt efterår betød, at NCC Roads nåede det forventede forretningsomfang i såvel Asfalt som Råstoffer og Vejservice. Det betød samlet, at det økonomiske resultat blev noget bedre end det foregående år.

Udover den økonomiske fremgang blev der også på det arbejdsmiljømæssige område skabt fremskridt. Den årlige medarbejdertilfredshedsmåling viste en fortsat høj arbejdsglæde, og det lykkedes gennem en række tiltag og en målrettet indsats at skabe endnu mere sikre arbejdspladser. Antallet af arbejdsulykker blev næsten halveret således, at niveauet nu ligger langt under gennemsnittet for de brancher, NCC Roads opererer i.

Af større opgaver kan nævnes udlægning af ca. 150.000 tons asfalt på motortrafikvejen fra Tuse til Vig (i Odsherred) samt levering af betonsand til metrobyggeriet i København. Endelig satte NCC Roads sin første recyclingplads i fuld drift i 2013 (i Odense).

NCC Bolig havde et positivt år. Efterspørgslen efter boliger i hovedstaden var stigende, og det bidrog til et særdeles tilfredsstillende salg. Dog skete der salg af jord og restboliger til priser under den bogførte værdi.

Rent strategisk er det geografiske fokus fremadrettet på København, hvor der skal udvikles attraktive boliger til mid og high-end segmentet. Dette udviklingspotentiale skyldes ikke mindst den generelle trend med tilflytningen til hovedstanden samt kraftigt stigende boligpriser.

I løbet af 2013 igangsatte NCC Bolig byggeriet af mere end 260 boliger, herunder 2. etape af Krøyers Plads samt Nord- og Østtårnet i Havnevigen på Islands Brygge. I løbet af 2014 skal der afleveres et betydeligt antal boliger på de projekter, hvor byggeriet er igangsat i 2012 og 2013.

NCC Property Development har samlet set haft et tilfredsstillende år. I 2013 har der været fokus på udlejning af kontor og retail samt salg af tidligere opførte retailejendomme. I kombination med den stigende erhvervstillid har det resulteret i dobbelt så stor udlejning som de foregående år. Herudover er tidligere opførte og udlejede retailejendomme i Kolding og Hillerød blevet solgt. Det resulterede i en højere lønsomhed end året før, mens omsætningen faldt i forhold til 2012, fordi der ikke er færdiggjort så mange projekter i 2013. Desuden er opstart af nogle af de nye projekter rykket til 2014.

I 2013 blev bla. udlejet et miljøcertificeret kontorhus på cirka 9.300 kvm, Teglholmen Company House, til Københavns Politi, solgt 8.000 kvm kontor i Skejby til Pensam (projektet er udlejet til Atea) samt påbegyndt byggeriet af Gladsaxe Company House, der med sine cirka 15.000 kvm bl.a. kommer til at rumme NCC´s nye hovedkontor fra februar 2015.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links