Regnskab: Stabilt tredje kvartal for NCC i Danmark

Læse original

Stabil fremgang præger NCC’s fire forretningsområder i Danmark

I Danmark havde NCC i tredje kvartal 2013 en omsætning på 1.212 mio. kr. og en ordreindgang på 1.449 mio. kr. Ordrebeholdningen er dermed på 5.162 mio. kr., hvilket er 2.348 mio. kr mere end på samme tidspunkt i 2012. Driftsresultatet var 109 mio. kr. (9,0 %) mod 121 mio. kr. (7,8 %) i samme periode 2012.

Stabilitet i byggeri og anlæg
NCC Construction Danmark A/S realiserede i tredje kvartal 2013 en nettoomsætning på 674 mio. kr. og et driftsresultat på 48 mio. kr. (7,1 %). Samme periode i 2012 viste en omsætning på 720 mio. kr. og et driftsresultat på 50 mio. kr. (7,0 %).

”Det er samlet set endnu et tilfredsstillende kvartal for NCC Construction. Såvel vores omsætning som vores EBIT-indtjening er meget lig 3. kvartal 2012. Det vidner om stabilitet, og om at vores fortsatte fokus på risikostyring og omkostningsbevidsthed lønner sig” siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Danmark.

”Vores ordreindgang på 481 mio. kr. er som forventet, og vi fastholder dermed en ordrebeholdning i NCC Construction på et stabilt højt niveau.”

”Markedssituationen er fortsat præget af offentlige investeringer, men vi oplever samtidig, at der er vækst inden for private bolig- og erhvervsprojekter i København og Aarhus,” siger Klaus Kaae.

Konkurrencesituationen uændret for asfalt og råstoffer
Markedet er for NCC Roads’ vedkommende fortsat presset og præget af hård konkurrence, både på det private og det offentlige marked.

Der har dog været en positiv udvikling i tredje kvartal 2013 i forhold til 2012 med baggrund i en god ordrebeholdning og dermed stor aktivitet og godt arbejdsvejr.

Fortsat fornuftigt boligsalg

I tredje kvartal igangsatte NCC Bolig produktionen af anden etape af Krøyers Plads i København. Hermed er byggeriet af alle 105 svanemærkede lejligheder på Christianshavn nu startet.

Herudover blev det tredje lejlighedstårn i Havnevigen på Islands Brygge bragt i salg. De to første tårne er i produktion, og det første har nået sin fulde højde i perioden.

Derudover ses en stigende efterspørgsel efter boliger uden for det centrale København.

NCC Bolig har et fortsat fornuftigt boligsalg, specielt i København, men købelysten er ved at vende tilbage, selv om det stadig går langsomt i visse områder.

Fornuftig udlejning af og interesse for erhvervslokaler
NCC Property Development følger fortsat den plan, som er lagt for året for udlejninger og igangsætning af nye projekter. Udlejningen i tredje kvartal har været på et meget højt niveau.Der er dermed stor interesse i markedet efter værdiskabende og bæredygtige lejemål, der giver lejerne større fleksibilitet og lavere omkostninger per medarbejder.

Ejendommen Gladsaxe Company House på i alt 14.800 m2 er i tredje kvartal solgt til Pension Danmark.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Millioner kroner Jan.-sept. 2013 Jan.-sept. 2012 Q3 2013 Q3 2012 Helår 2012
Ordreindgang 5.267 3.003 1.449 1.171 4.760
Ordrebeholdning 5.162 2.814 5.162 2.814 3.107
Nettoomsætning 3.371 4.265 1.212 1.542 5.743
Driftsresultat (EBIT) 139 211 109 121 254
Driftsmarginal (EBIT %) 4,1 4,9 9,0 7,8 4,4
Investeret kapital 3.357 3.263 3.357 3.263 3.014
Antal ansatte 2.043 2.112 2.043 2.112 2.239

Regnskabstal for NCC Construction Denmark:

Millioner kroner Jan.-sept. 2013 Jan.-sept. 2012 Q3 2013 Q3 2012 Helår 2012
Ordreindgang 3.092 1.558 481 628 2.809
Nettoomsætning 2.042 2.061 674 720 2.902
Driftsresultat (EBIT) 123 120 48 50 161
Driftsmarginal (EBIT %) 6,0 5,8 7,1 7,0 5,6

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau, men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC-koncernen:

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

Millioner kroner Jan.-sept. 2013 Jan.-sept. 2012 Q3 2013 Q3 2012 Helår 2012
Ordreindgang 37.037 34.335 11.422 11.202 47.643
Nettoomsætning 31.937 32.480 11.410 11.717 48.897
Driftsresultat (EBIT) 984 1.010 715 693 2.168
Driftsmarginal (EBIT %) 3,1 3,1 6,3 5,9 4,4

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Jacob Blom, direktør i NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 28 68 01

Thomas Rask Jensen, adm. direktør, NCC Roads, telefon 40 64 51 46

Torben Modvig, adm. direktør, NCC Bolig, telefon 21 34 29 49

Marius Møller, adm. direktør, NCC Property Development, telefon 24 88 73 73

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links