Regnskab: Stor travlhed præger NCC i Danmark

Læse original

Høj aktivitet på byggepladser og veje slår igennem i regnskabet for tredje kvartal. Set over årets første ni måneder er både omsætning og indtjening stigende, mens forskydninger af nye projekter fik ordreindgangen til at falde.

Regnskabet for NCC i Danmark i tredje kvartal viser vigende omsætning og ordreindgang, mens indtjeningen er stigende. NCC opnåede en omsætning på 1,4 mia. kr. sammenlignet med 1,8 mia. kr. i tredje kvartal sidste år. Omsætningen i årets første ni måneder voksede 9 % i forhold til samme periode i fjor – til i alt på 4,5 mia. kr.

Efter tilgang af nye ordrer på 706 mio. kr. er ordrebeholdningen 5,9 mia. kr. mod 6,7 mia. kr. i tredje kvartal 2014. Indtjeningen steg 5 % til 109 mio. kr. og overskudsgraden steg fra 5,8 % til 7,6 %. Den høje aktivitet afspejler sig i, at mange ny NCC’ere er kommet til – i alt 120 flere, så NCC nu beskæftiger 2.169 medarbejdere i Danmark.

”Regnskabet er udtryk for høj aktivitet i alle dele af forretningen. Det gælder både produktion af samfundsmæssigt værdifulde opgaver som f.eks. store boligbyggerier og vejopgaver, men også udvikling af nye, interessante projekter indenfor blandt andet energirenovering og klimatilpasning,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction.

Spin off af NCC Bolig

I september gav bestyrelsen ledelsen opgaven med at analysere forholdene for at skabe et uafhængigt boligudviklingsselskab baseret på NCC Boligs forretningsområde og udskille det til NCC’s aktionærer i henhold til Lex Asea-reglerne.

Denne analyse er nu afsluttet og vores vurdering er, at udskillelse af NCC vil skabe bedre muligheder for at drage fordel af vækstmulighederne, som NCC ser i både boligmarkedet og i byggemarkedet. Bestyrelsen er af den opfattelse, at en udskillelse af NCC vil skabe mere værdi for aktionærerne og har besluttet at starte forberedelserne til en udskillelse af NCC Bolig i henhold til Lex Asea-reglerne. Målet er at informere yderligere om dette i løbet af vores Capital Markets Day den 26. november.

Markant bolig-bygger

I NCC Construction steg omsætningen i tredje kvartal fra 888 mio. kr. i fjor til nu 934 mio. kr. svarende til en vækst på 5 %. Set over de første ni måneder af i år ligger omsætningen 13 % over niveauet for samme periode i fjor – i alt 2,8 mia. Ordreindgangen faldt 580 mio. kr. til 398 mio. kr., hvilket skyldes at flere, store vundne ordrer er længere tid under udvikling, før de kommer i ordrebøgerne.

Indtjeningen er stigende. I tredje kvartal blev den øget med 10 % til 61 mio. kr. Det fik også driftsmarginalen til at vokse – fra 6,1 % i tredje kvartal 2014 til nu 6,5 %.

”Vi har i dette kvartal haft fokus på at producere de mange ordrer, vi har fået ind, og aflevere projekterne til tiden til vores kunder. 220 nye boliger er afleveret i år og andre 1500 er under opførsel. Det gør os til en af Danmarks store boligbyggere og vi er stolte over at give et så markant bidrag til skabelsen af nye bo-områder i og omkring byerne,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction.

Flere ejerlejligheder og rækkehuse

NCC Bolig oplevede i tredje kvartal af året en fortsat stabil efterspørgsel efter projektboliger i København, og en stigende interesse i resten af hovedstadsområdet.

I kvartalet er 2. etape af tre forskellige boligprojekter lanceret; Fælledhusene II i Ørestad med 28 rækkehuse, Lindealleen II i Hillerød omfattende 19 ejerlejligheder, og Golf Residence II i Farum med 18 ejerlejligheder. I samme periode er byggeriet af de nævnte rækkehuse i Fælledhusene II startet, og ligeledes er byggeriet af Lindealleen I (19 boliger) igangsat.

NCC Bolig har i tredje kvartal købt 60.000 m2 jord i den tidligere forsvarskommando i Vedbæk. Her planlægges ca. 140 boliger med forventet salgsstart i sommeren 2016.

Udlejning af kontorer stiger

NCC Property Development har i tredje kvartal haft god udlejning i Company Houses. Vallensbæk Company House, der i andet kvartal blev afleveret til PKA, er nu fuldt udlejet. Udlejningen i 2015 har været til mange små virksomheder, og vi ser nu også en efterspørgsel fra større virksomheder til domiciler. På baggrund af den positive efterspørgsel igangsætter vi nye Company Houses. Det næste er tredje og sidste etape af Zenit Company House i Århus.

De positive tendenser i markedet afspejles ikke kun i udlejninger, men også i en stigende kunde pipeline. Samtidig ser vi en øget interesse fra investorer, hvis forventning til lavere afkast betyder stigende priser på kontor ejendomme med gode beliggenheder.

Øget aktivitet på vejene

Hård konkurrence prægede NCC Roads, som er inddelt i sektorerne Asfalt, Råstoffer og Vejservice. Trods let vigende omsætning, er indtjeningen på niveau med samme kvartal sidste år.

I Asfalt var aktiviteten i tredje kvartal på linje med forventningerne og resultatet forbedret sammenlignet med samme kvartal sidste år. Blandt de største, gennemførte opgaver var lufthavnsprojekter i Rønne og Kastrup.

Råstoffer øgede aktiviteten. Resultatet var især påvirket af de store nationale infrastrukturopgaver i og omkring Københavnsområdet, hvor vi leverer meget store råstofmængder fra vores grusgrave. Aktiviteten i og omkring Århus er også positiv.

I Vejservice blev indtjeningen forbedret sammenlignet med samme kvartal sidste år. Generelt er markedet presset, men vi oplevede fremgang og potentiale i vores specialområder inden for eksempelvis professionel skiltning, der forbedrer trafikafvikling og øger sikkerheden.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links