Rejsegilde på forsøgsbyggeri med nyfortolkning af rækkehuset

NCC, Lejerbo, arkitekt, ingeniør og Byggeriets Evaluerings Center samarbejder om et byggeri, der på samme tid nyfortolker det traditionelle rækkehus og tester fordelene ved en omorganisering af byggeprocessen. Onsdag den 5. oktober er der rejsegilde på boligerne i Kolding.

Både den konkrete udformning af de 60 boliger, som NCC har rejst i fuld højde på sydsiden af Kolding Fjord, og organiseringen af den igangværende byggeproces repræsenterer nytænkning inden for byggeriet. Boligerne er tegnet af Cubo Arkitekter, der i 2003 vandt Lejerbos arkitektkonkurrence med et projekt, der nyfortolker det klassiske danske rækkehus fra 1920’erne, hvor grænserne mellem det offentlige og private område bestod af gårdrum, stiforløb hække og mure. I det nye rækkehusbyggeri bliver det læmure, cykelrum, depoter og renovation, der omkranser det private område. Der bliver dog også plads til det kollektive element, idet de 60 boliger placeres mod grundens flanker, så der skabes et større fællesområde med ankomstplads i midten. Det nye i organiseringen af byggeprocessen er dels, at byggeriet gennemføres som strategisk partnering, hvor bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør udgør et sammentømret byggeteam, der på forhånd kender hinanden, dels at fagentreprenørerne tidligt inddrages i projektet. Processen følges desuden nøje af Byggeriets Evaluerings Center. De 60 boliger, som NCC nu opfører, er det andet af fem forsøgsbyggerier, som NCC gennemfører i samarbejde med Lejerbo, Cowi og Arkitekt Torsten Riis Andersen, der har stået for detailprojekteringen. Det første projekt omhandlede opførelsen af ældreboliger i Enghaven i Holstebro. – Den strategiske partnering tilfører byggeriet kvalitet og effektivitet, idet vi kender hinanden på forhånd og i fællesskab løser byggeopgaven. Alle parter spiller med åbne kort, og vi kan udnytte vores forskellige fagkundskaber gennem hele byggeprocessen, siger NCC’s projektleder Bent Skindhøj. Størstedelen af fagentreprenørerne på Tvedvej-byggeriet er ligeledes gengangere fra det foregående byggeri, som blev udvalgt til tidlig inddragelse i det nye projekt. – Hver uge samler vi alle formænd på byggepladsen til et koordineringsmøde. Ved i højere grad at inddrage fagentreprenørerne i planlægningen kan vi eksempelvis minimere spildtid og ophobning af byggematerialer, forklarer Bent Skindhøj. NCC samarbejder desuden med Byggeriets Evaluerings Center om at måle blandt andet spildtid og slutbrugertilfredshed på byggeriet. Resultaterne skal bruges til at teste en række tilvalgsnøgletal, der i fremtiden skal give entreprenøren mulighed for frivilligt at supplere den ”karakterbog”, som trådte i kraft i juli, med præstationer inden for områderne tidsfristoverholdelse, mangler, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. INVITATION Redaktionen indbydes til at deltage i rejsegildet onsdag den 5. oktober 2005 klokken 13 på byggepladsen på Tvedvej. FAKTA om forsøgsbyggeri på Tvedvej i Kolding: Adresse: Tvedvej, 6000 Kolding Bygherre: Lejerbo Kolding Byggeentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Anskaffelsessum: 72 mio. kr. Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S Detailprojektering: Arkitekt Torsten Riis Andersen Ingeniør: Cowi A/S Samlet byggeri: 4.959 kvadratmeter Byggeperiode: Marts 2005 - maj 2006 Yderligere oplysninger Projektleder Bent Skindhøj, tlf. 29 20 50 89, pressekoordinator Niels Møller, tlf. 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Projektleder Henning Rønslev, tlf. 70 12 13 10, Lejerbo Kolding.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41 mia. DKK og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia