Rent drikkevand til københavnerne sikres

Report this content
Læse original

Danmarks største drikkevandsbeholder gennemgår i øjeblikket en større renovering. Det skal sikre opbevaring af rent drikkevand til hovedstadsområdet. Bag projektet står HOFOR, Krüger og NCC.

På Tinghøj i Gladsaxe ligger et 10 hektar stort område med græsklædte bakker. Området gemmer på 11 vandreservoirer, der tilsammen udgør Danmarks største drikkevandsanlæg. Anlægget, der løbende er blevet udbygget fra 1930’erne til 1970’erne, kan rumme vand til hele hovedstadens befolkning i et helt døgn.

Danmarks største vandbeholder
Beholderen, der renoveres, vil kunne rumme 63.000 m3 drikkevand. Det svarer til vandforbruget hos 630.000 københavnere i ét døgn. Grundet utætheder har beholderen dog stået tom siden 90’erne. For at fjerne risikoen for forurening fra bl.a. indsivende vand bygges en ny beholder i den gamle.

HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab har hyret rådgiveren Krüger, arkitekten Gottlieb Paludan og entreprenøren NCC til at renovere beholderen. Der er tale om et komplekst projekt, som udføres i et samarbejde, der kaldes tidlig partnering, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør fra de tidlige faser af projektet samarbejder om at finde de bedste løsninger.

”Det er et gigantisk projekt med komplicerede stålkonstruktioner og betonstøbninger. For eksempel er beholderens bund på størrelse med en fodboldbane. Derfor er det bedst og billigst, at vi udnytter hinandens kompetencer og viden bedst muligt. Og det gør vi gennem et tidligt og tæt samarbejde," siger Peter Kleis, projektleder i HOFOR.

Samarbejdet gav millionbesparelse
Efter nogle måneder med tæt samarbejde er projektet nu optimeret. Der er eksempelvis valgt en løsning på beholderens ståltag, som sparer projektet 5 mio. kr. Derudover er selve renoveringsarbejdet nu begyndt, og den fodboldbane-store bundplade forventes færdig inden årets udgang:

”Vi er nu i gang med at støbe den knap 10.000 m2 store bundplade. Da den er så stor, støber vi den af fire omgange af ca. 2.500 m2 og bruger de største betonpumper, der findes på det danske marked. Den første støbning er netop udført, og det er gået godt. Snart kan vi også gå i gang med at støbe væggene, så der bliver høj aktivitet hen over vinteren og foråret,” fortæller Tonny G. Sørensen, produktionschef hos NCC Construction.

Sikkert drikkevand
Løsningen med at bygge en ny beholder inde i den gamle er omfattende, men sikrer til gengæld en særlig høj vandkvalitet.

"Designet medfører, at vi kan bruge en stor del af den gamle beholder som klimaskærm for den nye. Samtidig opnår vi et meget højt sikkerhedsniveau, fordi forurening fra omgivelserne ikke kan komme i forbindelse med drikkevandet,” oplyser Erling Fischer, markedschef hos Krüger.

Fakta om projektet:

 • Efter renoveringen kan vandbeholderen rumme 63.000 m³ vand
 • Der støbes i alt 4.600 m3 beton
 • I alt vil bundpladen bestå af ca. 2.300 m3 beton
 • Der anvendes 673.000 kilo stål
 • Der er 30 håndværkere og 5 funktionærer (bl.a. ingeniører) tilknyttet renoveringen
 • Byggeri og anlæg koster i alt ca. 100 mio. kr.
 • Anlægget forventes idriftsat december 2016

Fakta om Tinghøj drikkevandsanlæg:

 • Fra 1930 og frem er der blevet opført 11 underjordiske vandbeholdere på Tinghøj. De har tilsammen en kapacitet på 304.000 m3. De 10 nedgravede beholdere er blevet renoveret løbende. Nu er turen kommet til beholder nummer 12, der er den største.
 • Anlægget er på 10 hektar og anlagt efter tegninger af funkisarkitekten Ib Lunding (1895 - 1983).
 • Til hvert reservoir under de græsbeklædte bakker hører et særpræget nedgangstårn. De er udført i beton, kobber og stål.
 • Nær indkørslen til anlægget ligger halbygningen og bestyrerboligen samt et lille rødmalet redskabshus.
 • Hele området blev fredet i 2000 og er ikke offentligt tilgængeligt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40
Thomas Scott Lund, Kommunikationsrådgiver, HOFOR, telefon 27 95 21 39
Anne Abraham, Kommunikationsdirektør, Krüger, telefon 39 57 21 06 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags: