Rudersdal knækker energikurven med NCC

Kommunens ambitiøse ESCO-projekt med et unikt adfærds-element har sikret store energibesparelser allerede første år. 14 folkeskoler har sparet, hvad der svarer til en stor skoles energiforbrug i et år.

Rudersdal Kommune indledte i 2011 et ESCO-projekt med NCC Construction som udførende entreprenør. Målet er at spare 20 procent på energiforbruget på kommunens 14 folkeskoler i 2016, og man er godt på vej. Skolernes forbrug af vand, el og varme er skrumpet væsentligt allerede i kontrolmålingerne ved udgangen af 2012.

”Efter det første af projektets fem år med kontrolmålinger af de garanterede besparelser, har vi realiseret en reduktion i energiforbruget på niveau med den overordnede målsætning. Det er et rigtig godt udgangspunkt for de næste fire år, for det betyder, at vi herfra kan skærpe indsatsen og fokusere på at levere endnu bedre resultater til gavn for Rudersdal Kommune,” fortæller Jørgen Christensen, sektionsdirektør i NCC Constructions enhed for energirelaterede projekter.

Alt i alt skal ESCO-projektet give Rudersdal Kommune en årlig besparelse på mindst 4,2 mio. kroner.

Enestående adfærdsændrings-program

ESCO-projektet i Rudersdal Kommune er unikt i den forstand, at det ud over tekniske forbedringer også består af et ambitiøst og meget omfattende adfærdsprogram. Lærere, elever og andre brugergrupper på kommunens skoler lærer at blive bevidste om deres adfærds betydning for energiforbruget, og hvordan de med en mere hensigtsmæssig opførsel kan være med til at spare på energien – til gavn for både klimaet og kommunens pengekasse.

Det er ikke set før i Danmark, at betydningen af adfærd bliver tildelt så stor en rolle i et ESCO-projekt på tværs af så mange forskellige involverede brugere. Ikke desto mindre er målsætningen, at helt op til 1/3 af den forventede besparelse på 4,2 mio. kroner årligt skal komme fra bedre adfærd.

”Rudersdal Kommune og NCC har skabt forudsætningerne igennem bl.a. workshops og kursusforløb for det tekniske personale, og der arbejdes benhårdt ud på skolerne i forskellige udvalg og grupper. Det er fantastisk at se den iver, børn og voksne lægger i at konkurrere om at være bedst til at tage vare på klimaet og miljøet,” siger Jørgen Christensen.

Det kommende år kommer til at byde på endnu flere energibesparende aktiviteter, som vil involvere skolens ledelse, lærere og pædagoger, tekniske servicepersonale og ikke mindst eleverne.

Viden deles med andre kommuner

Blandt flere initiativer i det kommende år vil være et landsdækkende seminar for de kommuner, der er interesseret i at få indsigt i Rudersdal Kommunes gode erfaringer på energiområdet.

Læs mere om ESCO Rudersdal på http://www.escoler.dk/ og i det vedlagte faktaark. Se desuden ”Elever tager ansvar for Rudersdals fremtid” for billedserie med skolebørn.

Fakta om besparelserne i Rudersdal Kommune:

Skolerne har i 2012 sparet, hvad der svarer til:

  • 146 personers vandforbrug på et år – 46 kubikmeter om året / person
  • 474 personers elforbrug på et år – 1500 kWh om året / person
  • 166 parcelhuses varmeforbrug på et år – 18,1 mWh om året / parcelhus
  • Det svarer alt i alt til energiforbruget i et helt år på en af de store folkeskoler i Rudersdal Kommune

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, presseansvarlig, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags: