Samspil af flere uheldige forhold førte til ulykke i Frederikshavn

Læse original

Utilstrækkeligt forarbejde og koordinering omkring nedrivning af ydermur er en af årsagerne til, at hjørnet af en boligblok søndag kollapsede.

Da en boligblok i beboelsen Mølleparken i Frederikshavn søndag kollapsede, skyldtes det et samspil mellem flere uheldige omstændigheder. Det viser en foreløbig undersøgelse foretaget af NCC, der står for renoveringsopgaven. To beboere, der opholdt sig i deres lejlighed i ejendommen, kom til skade ved nedstyrtningen, men slap fra den voldsomme hændelse med knoglebrud og skrammer.

Mølleparkens 300 lejligheder er under omfattende renovering. I den forbindelse skal lejlighederne have nye facader og ny isolering. Det arbejde var i gang i den pågældende boligblok, hvor ulykken skete. Her var en ydermur revet ned og planen var at opføre en ny for at give plads til mere isolering i hulmuren ind mod den blivende bagmur. Samtidig var gulvet i bygningen hugget op for også at øge isoleringen der.

Undersøgelsen af hændelsesforløbet viser, at ulykken blandt andet skete som følge af håndteringen af dette arbejde. Bagmuren fik for stor belastning og mistede en del af sin stabilitet, da ydermuren og en massiv murpille var fjernet. Det blev forstærket af, at den eksisterende gulvkonstruktion også var fjernet og at der derfor ikke var støtte ved den nederste del af muren. Desuden havde murværket ikke den antagede styrke og stabilitet og da muren samtidig blev udsat for blæst fra begge sider, brød den sammen.

NCC har som totalentreprenør ansvaret for den overordnede byggeledelse. Som det ofte er tilfældet, står NCC også selv for at føre tilsyn på sagen. Der er på sædvanlig vis tilknyttet eksterne rådgivende ingeniører, ligesom et antal underentreprenører udfører delopgaver på sagen.

”Det er et samspil mellem flere uheldige faktorer, der førte til den alvorlige ulykke. Som totalentreprenør har vi det overordnede ansvar for projektstyringen, og det ansvar har vi ikke løftet godt nok. Vi har aldrig oplevet en ulykke som denne før og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at noget lignende ikke sker igen. Det er en ulykke, der bare ikke måtte ske,” siger områdedirektør Henrik Krogh Holm.

”Selvom det er for tidligt at komme med endelige konklusioner omkring baggrunden for ulykken, må vi allerede nu konstatere, at vi burde have krævet et bedre projektmateriale fra vores rådgivere. Vi burde også have ført et mere omfattende tilsyn og sørget for en bedre koordinering med underentreprenørerne. Derfor har vi øjeblikkeligt taget fat på alle de elementer, så vi kan sikre en ekstra stram styring af projektet fremover,” siger Henrik Krogh Holm.

Bygherren Boligforeningen Vesterport besluttede tidligere på ugen, at alle beboere skal genhuses, mens der arbejdes i og omkring deres lejligheder. NCC arbejder nu på en tidsplan for denne genhusning af beboerne, så renoveringen kan fortsætte på betryggende vis. Direktør i Vesterport, Steen Møller Andersen, er tilfreds med den opstramning, der nu sker.

”Jeg er tilfreds med den klare udmelding og synes, at det klæder NCC, at man ikke taler udenom. Det borger for et godt fremtidigt samarbejde, hvor alle muligheder er til stede for en geneetablering af tilliden. Så nu kigger vi fremad og forventer, at projektet vil forløbe uden yderligere tilbageslag. Vores interesse er, at beboerne får nogle gode lejligheder, som de bliver glade for. Med de planer, der bliver lagt nu i samarbejde mellem os og NCC, ser vi også frem til, at den resterende byggeperiode forløber tilfredsstillende,” siger Steen Møller Andersen.

Renoveringen af Mølleparken skal efter planen være færdig i midten af 2016. Til den tid vil beboerne have fået lejligheder, der er mere tidsvarende og mere energirigtige. Boligblokkene får hulmursisolering bag en ny teglstensfacade, alle vinduer og døre udskiftes ligesom der bliver lavet nye badeværelser, altaner og installationer. For at få plads til mere inspirerende udendørs opholdsrum bliver tre blokke revet ned, så der kan blive plads til legepladser, nyttehaver, opholdsrum og en teenager-afdeling med bla. skaterbane og klatrevæg.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.