Sjælden fiskeart fundet i NCC’s grusgrav i Sorø

Report this content
Læse original

Den sjældne fiskeart – pigsmerlingen – har fundet vejen til grusgravens unikke natur. På NCC’s Råstofdag blev deltagerne vidne til et sjældent fund, da en lille fisk pludseligt dukkede op i en af søerne i grusgraven.

Fundet blev gjort den 7. september i NCC’s grusgrav ved Løng i Sorø. Under overskriften ’Den levende arbejdsplads’ havde NCC i anledning af Råstofdagen inviteret lokalområdet ”indenfor” i deres grusgrav for at vise den enestående natur frem og give et indblik i grusgravning. Et arbejde, som ikke kun handler om at indvinde en masse sten og grus, men som også sker med omtanke for dyre- og plantelivet. En grusgrav kan nemlig sagtens sprudle af dyreliv, selvom den daglige produktion er i gang. Hos NCC er det ligefrem en miljømæssigt mål at fremme biologisk mangfoldighed i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende.

På EU’s beskyttelsesliste
Derfor var glæden også stor, da NCC’s biolog Peter W. Henriksen under en naturvandring på Råstofdagen opdagede den sjældne fisk i nettet. - ”Alle deltagerne på naturvandringen stimlede sammen, og vi blev meget overraskede, da vi opdagede, at der var tale om en pigsmerling”, siger Peter W. Henriksen.

Denne lille, plettede fiskeart, som kan blive op til 10 cm lang, minder om de bundlevende smerlinger, man kan købe til akvarier. Navnet har den fået på grund af de to små pigge bag øjnene. Den er ret sjælden i Danmark, hvor den findes spredt i en håndfuld vandløb på Sjælland og enkelte på Fyn samt i nogle søer. Grundet dens sparsomme forekomst og tilbagegang i Danmark og Europa, er den sat på EU’s liste over beskyttelseskrævende dyr.

Den levende arbejdsplads
Hvordan arten er kommet ind i søen, er lidt af en gåde, da der ikke er noget afløb. Men da den findes i Tude Å systemet, som løber tæt forbi grusgraven, er den givetvis kommet herfra. - ”Uanset hvordan den er ankommet, så er overordentligt positivt, at den beskyttelseskrævende art har fundet et nyt levested her. Et levested, der tydeligvis passer den kræsne fisk med rent vand og masser af skjulesteder i sand, sten og vandplanter”, siger Peter W. Henriksen.

Han fortæller, at pigsmerlingen blev fundet i den lavvandede bredzone, som er skabt i forbindelse med efterbehandlingen af grusgraven for netop at tilgodese dyr og planter. - ”Det viser, at den rette efterbehandling virker”, siger Peter W. Henriksen.

På Råstofdagen ønskede NCC netop at rette fokus på det unikke naturområde, der skabes i forbindelse med deres virksomhed. Den vilde natur er nemlig efterhånden en mangelvare i det danske landskab. Et stort antal plante- og dyrearter er stærkt truede, fordi deres levesteder bliver fortrængt af bl.a. udvidelse af byer og opdyrkede arealer. I grusgravene derimod er der god grobund for et attraktivt miljø, som virker som små oaser for de truede arter - også mens der graves. Og at det tilmed kan give overraskende resultater, fik deltagerne på Råstofdagen set ved selvsyn.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links