Startskud til ny hovedbygning på Gødstrup Sygehus

Report this content
Læse original

Region Midt og NCC har netop underskrevet kontrakt på opførelse af råhuset til hovedbygningen på Gødstrup Sygehus ved Herning. Hovedbygningen er tredje etape af hospitalsbyggeriet, der også er kendt som Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup.

Hovedbygningen kommer til at binde de to øvrige etaper sammen og indeholder bl.a. hovedindgang, foyer og fællesarealer. Herudover indrettes kræft-, neurologi- og dag-kirurgisk afdeling, som bl.a. indeholder 10 operationsstuer, opvågning, støtte- og personalefaciliteter samt teknik- og logistikarealer. Etapen får desuden forbindelse til den kommende etape, som skal indeholdende psykiatrien.

”Vi er glade for, at vi vandt råhus-entreprisen med opførelse af hovedbygningen på DNV-Gødstrup, da det giver os mulighed for at trække på vores erfaringer fra andre hospitalsbyggerier. Rent fagligt er det en meget spændende opgave med kompliceret betonarbejde. Ved opførelsen af hospitaler stilles der særlige krav til bl.a. betondæk, som skal kunne modstå vibrationer og svingninger, som der almindeligvis opstår i bygninger, når folk bevæger sig rundt. På hospitaler må vibrationsfølsomt udstyr og apparatur ikke blive påvirket af disse bevægelser”, siger områdedirektør Søren Andersen fra NCC.

NCC skal stå for opførelsen af råhuset til hovedbygningen, også kaldet etape 3, på DNV-Gødstrup ved Herning. Råhus-entreprisen indeholder bl.a. følgende opgaver: Grundvandssænkning, ramning af spuns og pæle, jord- og kloakarbejde, in situ beton, levering og montering af betonelementer samt skalmuring og afretningslag/flydemørtel.

Entreprisesummen er på ca. kr. 140 mio. Byggeriet går i gang i april 2017, og råhus-entreprisen skal stå færdig i maj 2018. Det samlede byggeri skal efter planen stå klar til ibrugtagning i november 2019.  

NCC har en solid erfaring med opførelse af hospitaler, og har over de seneste år bl.a. været med til at opføre:

  •  Råhus på Viborg Sygehus
  •  Udbygning af Horsens Sygehus
  •  Udbygning af Åbenrå Sygehus
  •  Psykiatrien i Esbjerg
  •  Råhuset på Herlev Hospital
  •  Strålekapaciteten på Skejby Sygehus forud for det samlede DNU-projekt.
  •  Nordfløjen på Rigshospitalet

Arkitekt på hovedbygningen på DNV-Gødstrup er Arkitektfirmaet Mangor & Nagel.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Trine Leth, NCC i Danmark A/S, telefon 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Hurtige fakta

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsselskaber i Nordeuropa. Med Norden som vores hjemmemarked og med fokus på bæredygtige løsninger er vi til stede i hele værdikæden: Vi udvikler og bygger bæredygtige boliger og erhvervsejendomme, vi udfører anlægsarbejde, opfører industrielt byggeri og offentligt byggeri samt anlægger veje og anden infrastruktur.
Tweet dette