Stor lokal interesse for nyt multiaktivitetscenter

2.000 beboere i lokalområdet har allerede inden indvielsen på lørdag besøgt det nye aktivitetscenter, der med støtte fra EU skal være med til at gøre det bedre at leve i de i dag socialt belaste områder i det vestlige Århus. NCC har ikke alene haft en byggeopgave, entreprenørvirksomheden har også påtaget sig et arbejde med at skabe lokalt ejerskab til de nye bygninger.

Lørdag den 15. oktober er der officiel indvielse af det 3.000 kvadratmeter store center, som blandt andet indeholder en idrætshal, værksted, to mødelokaler, IT-faciliteter samt mindre aktivitetsrum til fysisk udfoldelse. Centret huser desuden en helt ny idrætsbørnehave. – Vi har haft flere end 2.000 besøgende i byggeperioden, og interessen for at bruge huset er helt overvældende. Brugerne bliver i høj grad de lokale idrætsforeninger, men også skoler, institutioner og forskellige kulturelle og etniske foreninger vil i høj grad benytte sig af de nye faciliteter, siger centerleder Søren Madsen fra GLOBUS1, der netop har gennemført centrets første bookingrunde. Projektet har fra starten haft fokus på dialog og tidlig indragelse af beboerne i område og de kommnende brugerne. En indsats, som NCC har spillet en rolle i gennem et tæt samarbejde med bygherrerne og centerledelsen. NCC har blandt andet ansat en medarbejder med et stærkt lokalt netværk, som har skabt lokal, positiv interesse for det nye byggeri - blandt andet ved at vise besøgende rundt på byggepladsen og opsøge områdets beboere, foreninger og institutioner med information om byggeriet. – Vi har fra starten vidst, at hvis det her projekt skulle lykkes, så skulle de kommende brugere føle et ejerskab til multiaktivitetscentret allerede under opførelsen. Derfor er vi naturligvis glade for at se, at det færdige byggeri nu bliver godt modtaget i lokalområdet, siger NCC’s projektleder Orla Laursen. GLOBUS1 indgår i det EU-støttede urbanprogram ”Bydel i bevægelse”, som har til formål at skabe en positiv udvikling i de socialt belastede områder Gellerup, Hasle og Herredsvang i det vestlige Århus. NCC’s projekt, som nu står færdigopført, blev udvalgt blandt fem forskellige projekter i en totalentreprisekonkurrence udskrevet af Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Det nye multiaktivitetscenter er bygget af betonelementer med en skalmur af lyse teglsten, store vinduespartier og fladt tag. Huset fordeler sig landskabeligt på to niveauer, men er reelt ét hus samlet under flere tage, der markerer husets opdeling i forskellige funktioner. INVITATION: Redaktionen indbydes til at deltage i indvielsen af GLOBUS1 lørdag den 15. oktober klokken 13 på Gudrundsvej 3, 8220 Brabrand. FAKTA om GLOBUS1: Adresse: Gudrunsvej 3, 8220 Brabrand Bygherre: Århus Kommune og Brabrand Boligforening Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen K/S Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab Ingeniør: Carl Bro A/S Samlet byggeri: 3.000 kvadratmeter Byggeperiode: Oktober 2004 til september 2005 Yderligere oplysninger: Projektleder Orla Laursen telefon 24 88 77 84, pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Centerleder, Søren Madsen telefon 89 40 48 62, GLOBUS1.

Abonner

Multimedia

Multimedia