Studerende dyster på fremtidens løsninger

Fredag kulminerer to ugers ’co-created construction’ når arkitekt- og ingeniørstuderende fremviser deres fælles bud på fremtidens energirenovering som afslutningen på sommerskolen NCC Innovation Campus 2011.

I snart 14 dage har studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole, BYG DTU og Aalborg Universitet arbejdet sammen på tværs af traditionelle faggrænser med at udforske samarbejdsformer og løsninger, der meget vel kan blive en del af fremtidens energirenovering. De deltager i en sommerskole arrangeret af NCC og Henning Larsen Architects. Formålet er at demonstrere i praksis, hvordan man gennem ny tværgående samskabelse i byggesektoren kan skabe ægte innovation og værdiforøgelse – et begreb populært kaldet co-creation.

”Kernen ligger i at skabe en koordinering og transport af viden på de rigtige tidspunkter mellem alle parter i et projekts tilblivelse ved at anvende nye digitale simuleringsværktøjer. Den fælles informationsplatform er med til at sikre, at der træffes designvalg på et oplyst grundlag inden for områder som pris, bygbarhed, energi- og ressourceforbrug, ” forklarer direktør for strategisk forretningsudvikling i NCC Martin Manthorpe.

Han er sammen med Signe Kongebro, der er leder af Henning Larsen Architects afdeling for bæredygtighed, initiativtager til sommerskolen, der bringer kommende arkitekter og ingeniører sammen.

Tværgående arbejde med design, modellering og beregning

Alle deltagerne på sommerskolen har ud fra konceptet co-creation arbejdet med at løse en af nutidens helt store samfundsmæssige udfordringer: at nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Med udgangspunkt i en konkret case venligt stillet til rådighed af ejendomsadministrations-selskabet DATEA ender de studerende med i hold at give deres bud på en energirenovering og modernisering af butikscenteret Hørsholm Midtpunkt. Der er bl.a. blevet arbejdet med BIM-softwaren ArchiCAD og energisimuleringssoftwaren EcoDesigner samt med NCC’s digitale modelleringsværktøjer, der indgår i virksomhedens byggekoncept Virtual Design & Construction (VDC).

Projektudfordringen for holdene tager udgangspunkt i respekt for arkitektoniske kvaliteter, bygbarhed og økonomiske rammer. Ud over fokus på energirenoveringen er de studerende også blevet tilskyndet til at komme med friske bud på moderniseringsmuligheder for butikscenteret.

Deltagerne præsenterer deres projekter fredag d. 26. august kl. 13.00 i NCC’s Showroom på Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup. Interesserede journalister er meget velkomne og kan tilmelde sig via NCC’s presseafdeling.

 

Fakta om sommerskolen 2011 på NCC Innovation Campus

 • Sommerskolen er oprettet i et samarbejde mellem NCC og Henning Larsen Architects. Desuden støtter uddannelserne BYG DTU, Aalborg Universitet og Kunstakademiets Arkitektskole op om initiativet og ejendomsadministrationsselskabet DATEA har stillet den case, deltagerne arbejder med, til rådighed.
 • Igennem hele 2011 sætter NCC under overskriften ’Co-Create Construction’ fokus på innovation i byggeriet og samarbejde mellem branchens mange forskellige aktører. Dette har blandt andet affødt den store konference Fronthouse i juni måned i samarbejde med Gate21 og Plan C om fremtidens energirigtige renovering af offentlige bygninger og almene boliger.
 • NCC Innovation Campus er endnu et initiativ skabt under ’Co-Create Construction’ med det formål at demonstrere i praksis, hvordan man gennem ny tværgående samskabelse i byggesektoren kan skabe ægte innovation og værdiforøgelse.
 • Se mere på http://cocreateconstruction.dk/
 • For nogle af de deltagende studerende gælder, at sommerskolen giver merit på deres videre uddannelse.

De deltagende studerende sommerskolen er:

 • Bedriye Kaplan – læser til diplomingeniør på Bygningsdesign – DTU
 • Concorde Mugisha – læser til civilingeniør på BYG DTU
 • Darakhshan Iqbal – læser til diplomingeniør på Bygningsdesign – DTU
 • Linette Nygaard – læser til civilingeniør på Bygningsdesign på BYG DTU
 • Michael Enghoff Hansen – læser på kandidatdelen af Arkitekturuddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole
 • Ronnie Haagensen – læser til civilingeniør på Bygningsdesign på BYG DTU
 • Sonny Holmberg – læser til civilingeniør på Arkitektur & Design uddannelsen på Aalborg Universitet
 • Sophus Johannesen – læser til civilingeniør på Bygningsdesign på BYG DTU

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

Farid Fellah, Communications Manager, Henning Larsen Architects, telefon 60 35 21 60

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2010 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links