Sunde medarbejdere er en god investering

Læse original

Der er store gevinster at høste på både den økonomiske og menneskelige bundlinje ved at gøre en aktiv indsats for at fremme sundhed på arbejdspladsen. Derfor sætter NCC yderligere fokus på sundhed under koncernens fælles arbejdsmiljøuge. 

Den nordiske NCC-koncern dedikerer denne uge til at sætte arbejdsmiljøet øverst på dagsordenen. Her vil mere end 16.500 medarbejdere, på byggepladser, asfaltfabrikker og kontorer i hele Norden, arbejde med sundheds- og sikkerhedsfremmende aktiviteter.

Fokus på sundhed og sikkerhed har efterhånden bidt sig fast i bygge- og anlægsbranchen. Men hvis også sundhedsindsatsen for alvor skal batte, er det afgørende, at lederne holder fanen høj, og at medarbejderne bliver inddraget i processen. Derfor handler NCC’s arbejdsmiljøuge ikke kun om at skærpe fokus på sikkerheden, men også om, hvordan hele organisationen kan være med til at skabe en sund arbejdsplads.

”I NCC har vi en lang række sundhedsfremmende tiltag som sundhedsordninger, gratis frugt, rygestopkurser og ergonomitræning. Men hvis vores indsatser skal slå ordentligt igennem handler det om at ændre holdninger og adfærd hos medarbejderne. Og det sker kun gennem en vedvarende indsats og opbakning fra vores ledere og ved at inddrage medarbejderne i processen ”, fortæller Henning Laursen, Arbejdsmiljøchef i NCC Danmark.  

Lederen skal være rollemodel
Morten Brask, Entreprisechef i NCC Industry er en af de ledere i NCC, der arbejder målrettet med at fremme sundheden på arbejdspladsen.

”Det er sund fornuft, at når du investerer i medarbejdernes sundhed, investerer du samtidigt i glade medarbejdere, og det vil i sidste ende resultere i færre sygedage, højere produktivitet, øget initiativ samt større succes med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men hvis det skal lykkes, er det mig som leder, der skal gå foran som det gode eksempel, så mine medarbejdere ikke er i tvivl om, at sundhed er af høj prioritet. Vi skal vise, at vi ønsker at gøre en forskel, tror på effekten og bakker op om medarbejdernes idéer og deltagelse”, siger Morten Brask.

Under sidste års arbejdsmiljøuge udfordrede Morten Brask sine 29 medarbejdere med en fælles vejning på brovægten ved asfaltfabrikken i Kolding. I alt en samlet vægt på 2800 kg rå asfaltarbejdskraft. Målet var, at alle medarbejdere tilsammen skulle tabe 70 kg (hvad der svarer til en mands vægt) i løbet af sommeren. Gennem hård træning, sundere livsstil og daglig motion lykkedes det teamet at nå målet, og det blev fejret på Go-Cart banen i Fredericia.

Medarbejderne skal høres og inddrages
Medarbejderne i NCC kan igen i år se frem til masser af aktiviteter i løbet af arbejdsmiljøugen. De kan blandt andet deltage i en intern konkurrence, hvor de skal komme med ideer til en mere sund og sikker arbejdskultur.

”Vi modtog sidste år imponerende mange bidrag til, hvordan vi fremme både sikkerheden og sundheden på vores arbejdsplader. Det viser, at vores medarbejdere ønsker at tage aktiv del i at forbedre arbejdsmiljøet. Når den enkelte medarbejder selv bidrager til de gode idéer, sikrer vi et fælles ejerskab og muligheden for solid forankring af de tiltag, der bliver igangsat. Jeg ser frem til en hel uge, som er øremærket til aktiviteter, der ikke alene øger vores engagement i sikkerheden, men også omtanken for vores sundhed”, siger Henning Laursen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Morten Brask, Entreprisechef i NCC Industry, telefon +45 40 64 50 52
Henning Laursen, Arbejdsmiljøchef, NCC Danmark, telefon +45 41 70 49 00
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links