Tværfagligt pop-up-akademi for unge skal skabe bæredygtigt byggeri

Læse original

35 studerende og nyuddannede skal i et ugelangt akademi arbejde på tværs af faggrænser med bæredygtig renovering og transformation af bygninger og byrum. Akademiet skal inspirere en ny generation til at skabe grøn adfærd i byggeriet.

Bag initiativet står Danmarks grønne tænketank Concito, entreprenørvirksomheden NCC samt bygningsarvseksperterne Noldus&Bendtsen. Det fælles ønske er at åbne for en ny praksis blandt studerende og nyuddannede, hvor faglige kompetencer mikses med et mere fuldstændigt resultat til følge. Samtidig får de unge et værdifuldt netværk.

”Morgendagens løsninger skal især findes af morgendagens medarbejdere. Byerne får flere og flere indbyggere, og dem skal vi formå at gøre plads til på en bæredygtig måde. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes, når vi fx energirenoverer. Vi skal nedbryde siloer og samarbejde på tværs af faggrupper og uddannelser, og i NCC tror vi på, at et akademi er et godt og rigtigt skridt på vejen,” siger direktør for strategi i NCC, Martin Manthorpe.

Det intensive akademi kommer til at bestå af undervisning, indlæg og case-arbejde om bæredygtighed i byggeri og byplanlægning. Fokus vil være på at udvikle det eksisterende byggeri i urbane områder, så det får nyt liv og bliver attraktivt for mennesker at bo i og bruge.

Concito: Bæredygtighed udfordrer

Den grønne tænketank Concito arbejder for at mindske CO2 udslippet med udgangspunkt i formidling, der kan omsættes til handling. Vinterakademiet ligger i naturlig forlængelse af det arbejde.

”Selv for de mest garvede i branchen, kan det være udfordrende at overskue, hvordan man bedst og mest omkostningseffektivt fremmer og sikrer bæredygtig og klimavenligt byggeri og byudvikling. Vidensdeling og dialog på tværs af faggrupper er afgørende for, at dette kan lykkes,” siger projektleder for Concitos klimaambassade, Synnøve Kjærland.

Concitos ambition er derfor, at Vinterakademiet vil inspirere og vise de kommende professionelle i branchen veje til, hvordan bæredygtighed og lav klimabelastning kan blive en naturlig forudsætning i det byggede miljø. 

Initiativet er støttet af Grundejernes investeringsfond, GI, og finder sted den 2.-6. marts i Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads I København.

Mere information kan findes på Vinterakademi.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links