Unge talenter skal sikre bæredygtigt byggeri nu og i fremtiden

Læse original

Gennem en uges intenst arbejde på Vinterakademi 2018 skal studerende og nyuddannede finde nye løsninger til at bringe byggebranchen på bæredygtig kurs.

Det vi gør i dag, vil påvirke morgendagens samfund og klima. Derfor er det afgørende, at vi får sat skub i en udvikling, hvor væksten i byggebranchen kan ske på en måde, der ikke forurener – men ingen faggruppe kan klare den udfordring alene. På Vinterakademi 2018 får kandidatstuderende og nyuddannede kandidater på tværs af faglige skel mulighed for at bidrage til en grønnere fremtid i byggeriet.

Vinterakademi 2018 arrangeres af Danmarks grønne tænketank Concito, entreprenørvirksomheden NCC og rådgivningsvirksomheden Center for Bygningsbevaring i Raadvad og løber i år af stablen for fjerde gang. Initiativet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, GI.

”Hos NCC arbejder vi på mange niveauer med bæredygtig udvikling af forretning, byggemetoder og materialer i samarbejde med kunder og andre partnere – og vi ønsker at fremme tværfaglighed og innovative løsninger i branchens udvikling af bæredygtigt byggeri,” fortæller Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef i NCC.

Synnøve Kjærland, projektchef i Concito supplerer: ”De unge talenter er vigtige spillere, når det handler om at sætte fokus på den grønne dagsorden i byggebranchen og tænke ud af boksen,” konstaterer hun og fortsætter: ”Med ny og aktuel viden i bagagen har vi store forventninger til, at deltagerne også i år vil bidrage til innovative løsninger på de komplekse udfordringer, som branchen har i forhold til at sikre, at bæredygtighed indtænkes i alle byggeriets faser.”

På Vinterakademi 2018 skal den næste generation af professionelle inden for byggebranchen udforske, hvordan en ny cirkulær dagsorden i byggeriet kan blive en del af de løsninger, branchen arbejder med. Det sker i et tværfagligt forløb, hvor deltagerne gennemgår et tætpakket program med oplæg fra en række centrale aktører inden for byggeriet, casebesøg og dilemmabaserede workshops; det hele med fokus på klima, renovering, genanvendelse, FN’s verdensmål og cirkulære processer.

Hos Center for Bygningsbevaring ser man et stort potentiale i at lade de unge talenter bringe nye vinkler på en grønnere fremtid i spil. ”Genanvendelse af eksisterende byggeri skaber arkitektonisk, kulturel og social men også økonomisk værdi, siger vores erfaring. Desuden bidrager (gen)brugen af originale materialer og byggeteknikker til lang levetid, godt indeklima og formindsket byggeaffald. Det vil vi gerne sætte fokus på i Vinterakademiet,” siger Vera Noldus, seniorrådgiver i Center for Bygningsbevaring.

Vinterakademi 2018 foregår i Dome of Visions i Aarhus den 12.-16. marts. Akademiet afrundes fredag den 16. marts kl. 13.00 – 15.30 med 7 x 7 minutters præsentationer, hvor deltagerne præsenterer centrale dilemmaer og løsninger for et inviteret panel som optakt til en efterfølgende debat. Journalister og andre interesserede er velkomne. Se begivenheden på facebook.com/vinterakademi.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Louise Enghave, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 60 13 63 23

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links