Vartegn gendigter havnens historie

Læse original

Et arkitektonisk usædvanligt kontorhus, Portland Towers, er netop blevet taget i brug. Kontorhuset, der er klima-og energioptimeret bliver et markant samlingspunkt for det nye, bæredygtige byudviklingsområde i Københavns Nordhavn og vil kunne ses fra store dele af København.

Frem for at nedrive to høje siloer har NCC sammen med arkitektfirmaet DesignGroup Architects valgt at genbruge siloerne og beklæde dem med en stålkonstruktion med glasfacader, der får kontorerne til at ”svæve” 24 meter over terræn - fem meter over taghøjden på en typisk Østerbro-karré.

Morten Ulf Jørgensen, arkitekt og partner i DesignGroup Architects, fortæller om det usædvanlige byggeri, at dets silhuet kan skues fra store dele af havnen og byen bagved.

- Vi har arbejdet med at give facadeudtrykket en lethed, hvor de fine glasfacade-elementer danner kontrast til siloernes rå beton. Facadens spil med hvide og mørke partier fanger de drivende skyer, ligesom de runde facader reflekterer himlens skiftende farver”, siger arkitekt Morten Ulf Jørgensen.

Portland Towers er bygget omkring to cementsiloer, der siden 1979 har tjent som vartegn for den gamle frihavns pulserende historie med skibe, varer og handel. Siloerne blev i sin tid opført af Aalborg Portland til at opbevare cement.

To hovedgreb forstærker det lette udtryk: En gammel forbindelsesbygning mellem de to siloer er fjernet, så forbipasserende og naboerne oplever et frit kig mellem de gamle silokroppe. Man kan eksempelvis stå på den kommende kvarterplads, samlingspunkt for bydelen med cafe- og kulturliv, og have et frit udsyn til kajanlæggene.

Ydermere har bygherre og arkitekt hævet højden på silorørene med seks meter uden at lade kontorerne følge med op til toppen. Dermed rejser de to runde rør sig over de nybyggede kontorer og forstærker indtrykket af det høje og forholdsvis slanke.

- Ellers ville det risikere at se ud som, at der med kontor-nybygningen blot var sat en hat ovenpå på bygningskroppen, siger Morten Ulf Jørgensen.

Når nabobygningerne står klar, etablerer By & Havn Gøteborg Plads, en offentlig plads, hvoraf et stykke, takket være Portland Towers’ konstruktion, vil være overdækket. Siloernes ”svævende” kontorer danner et udhæng, der strækker sig ni meter ud over pladsen. Den slags pladser – med delvis overdækning – findes ikke andre steder i København.

- Måske lige bortset fra Operaen på Holmen, siger Morten Ulf Jørgensen, der i øvrigt nævner, at beklædningen på undersiden af den udkragede bygning ikke blot danner loft over pladsen, men også med sin metaloverflade kan opfange lyspåvirkningen fra krusningerne i vandet, det rustne bolværk og pladsen med dens kommende by-inventar.

Marius Møller, administrerende direktør i NCC Property Development, har oplevet arbejdet med at designe og udvikle Portland Towers som en opgave, hvor både kreative og byggetekniske kompetencer er bragt i spil. Moderne arkitektur, genanvendelse og ikke mindst konkurrencedygtige omkostninger per kontorarbejdsplads skulle gå op i en højere enhed, og det er lykkedes, fordi NCC har årelange erfaringer med at optimere kontorbyggeri efter et fast byggekoncept.

- Der er i sagens natur kun få udviklingsprojekter i nedlagte siloer, siger Marius Møller. Vi har tidligere omdannet tre udtjente siloer på Islands Brygge til boligformål. Portland Towers er det første kontorprojekt, og med vores velafprøvede koncept kunne vi optimere og tilpasse byggeriet, så det opfylder tre mål: Siloerne udnytter kontorkvadratmeterne effektivt, lejerne får størst mulig fleksibilitet i indretningen, og udgifterne per kontorarbejdsplads er blevet konkurrencedygtige.

NCC har bygget Portland Towers efter reglerne i det kommende bygningsreglement 2015, hvori bl.a. kravene til energiforbruget er cirka 40 % skrappere end hidtil. For bygningens første beboer, Dansk Standard, der kommer fra en bygning af ældre dato, vil der, alene på grund af lavere varmeforbrug, blive tale om en halvering af varmeregningen. Der er også udsigt til lavere elforbrug.

Dansk Standard er landets øverste standardiseringsmyndighed, og indflytningen i de nye kontorfaciliteter giver mulighed for at tydeliggøre betydningen af det standardiseringsarbejde, der har fundet sted herhjemme siden 1920’erne, men som ikke normalt har den store folkelige bevågenhed: I tæt samarbejde med udstillingsstedet Experimentarium i København etablerer Dansk Standard i de kommende måneder en række interaktive installationer i det nye hus. Installationerne skal bl.a. fortælle besøgende om betydningen af standarder – herunder de standarder, der gemmer sig i vægge, gulve, elevatorer og belysning i dét, der af Dansk Standard vil blive betegnet som Standardernes Hus.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Niels Fribo, projektdirektør, NCC Property Development A/S, 2488 7255

Morten Ulf Jørgensen, partner og arkitekt MAA, DesignGroup Architects A/S, 2211 7937

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links